Een kaartspel dat ideeën brengt

Foto: detail uit campagnebeeld Erfgoeddag 2020 (c) FARO door Ilse Hermans

U neemt deel aan Erfgoeddag 2020? Dat is goed nieuws! Het thema 'De Nacht' brengt u misschien meteen op tal van ideeën. Maar misschien ook niet. Een originele activiteit bedenken en uitwerken is immers niet altijd even gemakkelijk. Speciaal voor zulke writer's blocks is er nu een kaartspel.

De kaarten stimuleren het gesprek en vormen een aanzet tot discussie. Gaandeweg sprokkelt u ideeën bij elkaar, bespreekt u ze met de andere deelnemers aan het spel en neemt u uw eigen gedachtekronkels kritisch onder de loep. 

Drie thema's

Het kaartspel is opgebouwd rond drie thema's die ook al aan bod kwamen tijdens de inspiratiesessies:

  • Wat als er geen beeld is?
    Wat rest er ons als het beeld wegvalt? Een hele wereld! Laat bezoekers op Erfgoeddag genieten van nieuwe ervaringen zoals voelen, proeven en ruiken.
  • Van voorlezen tot vertellen
    Verhalen nemen u mee naar een andere wereld. En welk moment is er beter dan het vallen van de nacht om een verhaal te vertellen of te aanhoren? Grijp het feestjaar van Erfgoeddag aan om een activiteit te organiseren rond het gesproken woord.
  • Wat als er geen licht is?
    Het spel van licht en donker is magisch. Laat u betoveren en meevoeren door de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 april 2020!

Download het kaartspel hier. Print het document dubbelzijdig af, snij de kaartjes bij en ... brainstormen maar. De Coördinatie Erfgoeddag wenst u veel succes en plezier bij het bedenken van uw Erfgoeddagactiviteiten!

Foto: detail uit campagnebeeld Erfgoeddag 2020 (c) FARO door Ilse Hermans

tine vandezande