Uw kennis over behoud en beheer bijspijkeren?

Handen houden een bloem vast. Foto: Lina Trochez via Unsplash

Staat u voor een nieuwe taak in het behoud en beheer van een erfgoedcollectie? Wil u de basiskennis leren of herhalen? Of wil u een bepaald aspect van erfgoedzorg verder uitdiepen? U vindt vast uw gading in ons jaarlijks terugkerende vormingsaanbod In Goede Handen, dat in oktober weer van start gaat. De inschrijvingen zijn geopend!

Het aanbod

Op het programma staan twee basiscursussen en vijf praktische modules die een specifiek thema belichten. U kunt ze los van elkaar volgen, naargelang uw interesse en de bereikbaarheid. De cursussen vinden jaarlijks in een andere regio plaats, dus is de afstand nu onhaalbaar, dan krijgt u volgend jaar weer een kans.

 • Wilt u inzicht krijgen in de oorzaken van schade aan erfgoed, hoe u deze oorzaken opspoort en vermindert met preventieve maatregelen? Neem dan in oktober deel aan de Basiscursus behoud en beheer in de Universiteitsbibliotheek van Leuven (i.s.m. KU Leuven Kunstpatrimonium en Universiteitsarchief).
   
 • Krijgt u de kans om de indeling en inrichting van uw depotruimte(s) te verbeteren of vorm te geven? De module Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer op 4 november in het Stadsarchief Mechelen zet u op weg.
   
 • Heeft uw organisatie nog geen calamiteitenplan of is u de taak toebedeeld om het bestaande plan een grondige update te geven? Tijdens de cursus Veilig en beveiligd op 18 november bij FARO krijgt u een introductie in de materie.
   
 • Kan het onderhoud van de ruimtes in uw erfgoedorganisatie beter, om problemen met stof, vuil en ongedierte te voorkomen? Schrijf u in voor de module Onderhoud in een erfgoedcontext in het STeM Sint-Niklaas op 25 november. 
   
 • Bent u op zoek naar richtlijnen om het transport van erfgoedobjecten in uw organisatie veilig(er) te organiseren? Dan bent u welkom op 2 december in KOERS voor de module Intern transporteren.
   
 • Hoe schrijft u een (nieuw) collectieplan voor uw organisatie? Dat verneemt u op 9 december tijdens de module Het collectieplan in het Gallo-Romeins Museum.
   
 • Hoe registreert, fotografeert en nummert u erfgoedobjecten volgens de standaarden? Hoe kiest u een collectiebeheersysteem? Hoe beheert u de collectie en houdt u de registratie up-to-date? Schaaf in januari uw kennis bij met de Basiscursus registratie en informatiebeheer voor objectencollecties.

Voor wie?

Dit vormingsaanbod richt zich naar medewerkers van allerlei erfgoedcollecties, met uitzondering van de basiscursus registratie die niet ingaat op archief- en bibliotheekbeheer. De voorbeelden tijdens de cursussen zijn vaak afgestemd op musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken. Ook medewerkers van dienstverlenende organisaties en geëngageerde vrijwilligers zijn welkom.

Vraagt u zich af of een bepaalde vorming bij u past of heeft u een specifieke nood? Spreek gerust de lesgever aan. Inschrijven doet u via het webformulier per cursus.

Met dank aan onze partners

FARO organiseert dit aanbod samen met enkele inhoudelijke partners, namelijk de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de externe lesgevers, en de verschillende gastinstellingen, die u graag verwelkomen en de 'theorie' telkens weer verrijken met een waardevolle blik achter de schermen en in hun dagelijkse praktijk. We willen hen dan ook op voorhand bedanken voor de fijne samenwerking!

Misschien tot binnenkort!

Foto: Lina Trochez via Unsplash

Tine Hermans