Verslag en presentaties studiedag ‘Wat met het striperfgoed?’

Striperfgoed (c) cover voor faro en Stripgids, Simon Spruyt

Het was a full house, op zaterdag 13 oktober in Kazerne Dossin. Die massale opkomst toont duidelijk aan dat de belangstelling voor (de toekomst van) het striperfgoed in de lift zit.

Iedereen weet: Vlaanderen (en bij uitbreiding België) is een stripland, en dat al sinds de eerste decennia van de 20e eeuw. Striphelden als Suske & Wiske, Jommeke, Piet Pienter en Bert Bibber, Urbanus, Kiekeboe, Boerke, Aldegonne, Kinky & Cosy en onnoemelijk veel anderen schreven (en schrijven) stripgeschiedenis.

Maar wat gebeurt er met het erfgoed van al die strips en hun makers? Wat is het lot van de originele platen en schetsen, scenario’s, documentatie en al het andere voorbereidende werk? Waarheen gaat het met de correspondentie van de auteurs en de drukproeven? En wat met de ‘eindproducten’: albums, kranten, tijdschriften, merchandising en ander ‘gerief’?

Het lijkt er sterk op dat het striperfgoed meer en meer zijn weg vindt naar de (kunst)markt. Origineel werk haalt astronomische prijzen op binnen- en buitenlandse veilingen. Stripgalerijen duiken als paddenstoelen in het bos op. Het gevolg: heel veel materiaal verdwijnt voorgoed van de radar. Wie onderzoek wil doen, een tentoonstelling wil bouwen of zelfs een heruitgave van een oud werk overweegt, stuit op een onontkoombare stoet van obstakels.

Is dat erg? En zo ja: wat kan daaraan gebeuren?

Goede vragen. Maar wel niet makkelijk te beantwoorden. Stripgids onderzoekt momenteel, i.s.m. het Letterenhuis, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, LUCA School of Arts (Brussel) en FARO welke stappen alle betrokkenen kunnen ondernemen. En daarbij was deze studiedag een goed begin.

Dit was het programma:
(u kunt de presentatie van elke spreker hieronder downloaden)

  1. Introductie door  Roel Daenen (FARO) en Veerle Vanden Daelen, adjunct-directeur van Kazerne Dossin, over de tentoonstelling ‘Holocaust en strips’
  2. Het perspectief van de stripmaker: bijdrage door Merho
  3. Het perspectief van de uitgever, door Alexis
  4. Het perspectief van de (erfgoed)instelling: striperfgoedbeleid in Nederland, door Jos van Waterschoot (Universiteit van Amsterdam)
  5. Twee causes célèbres van hoe het fout loopt: een uit eigen land, en een uit een buurland.
  6. Voorstelling opzet onderzoek Stripgids, door Evelien Verschueren
  7. Lunch
  8. Discussietafels met de aanwezigen over verschillende topics
  9. Vrij bezoek aan de tentoonstelling ‘Holocaust en strips’

U vindt hier het uitgebreide verslag van de studiedag.
De fotoreportage is van Bart Van der Moeren:

Wat met het striperfgoed? 13 oktober 2018 @ Kazerne Dossin (c) Bart Van der Moeren


P.S. Noteer nu al in uw agenda: op zaterdag 16 maart 2019 worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen.

Foto: Striperfgoed (c) cover voor faro en Stripgids, Simon Spruyt

Roel Daenen