Stakeholderbevraging VRT gepubliceerd

Fantasy Night Ladder. cdd20 via Pixabay

De voorbije dagen kon u in de media heel wat lezen over de (voorzitter van de Raad van Bestuur, de opdrachten en de taken van de) VRT. Zopas werd het advies van de Sectorraad Media van de SARC gepubliceerd. Interessant leesvoer voor wie het debat wil volgen. 

De volledige titel van het onderzoek is een hele mondvol: Stakeholderbevraging ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse Regering. Studie i.o.v. de Sectorraad Media van de SARC en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid. Die bevraging bestond uit verschillende onderdelen. Ook de cultureel-erfgoedsector heeft hiervoor input geleverd, met een bevraging die via de FARO-sectorcoördinatoren is verlopen. Daarnaast is ook het Cultuuroverleg – een overlegorgaan waarin FARO ook vertegenwoordigd is – bevraagd. Lees met name hoofdstuk 3.3., 'De culturele opdracht'.

In een zogenaamde Policy brief bundelt de VUB-onderzoeksgroep SMIT (Studies in Media, Innovation and Technology) de belangrijkste inzichten uit de stakeholderbevraging 2020. We nemen de inleiding over: “Na de aangekondigde besparingsplannen van de overheid neemt de zenuwachtigheid rond het statuut en de taken van de VRT langzaam toe. Dat heeft alles te maken met de start van de onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering en VRT voor een nieuwe beheersovereenkomst (2021-2025). Onderdeel in dat proces is het advies van de Sectorraad Media van de SARC. Om dat advies te formuleren geeft de Sectorraad opdracht een publieksbevraging en een stakeholderbevraging uit te voeren. Deze policy brief bundelt de belangrijkste inzichten uit de stakeholderbevraging 2020. Meer dan 140 actoren uit de brede mediasector, cultuursector, middenveld en onderwijs namen deel aan de bevraging.”

De hamvraag is nu: wat gebeurt er nu verder met deze resultaten en het proces van onderhandelingen?

 

  • Samen met de resultaten van een recent uitgevoerde publieksstudie worden de inzichten gebundeld in een advies van de Sectorraad Media. 
  • Dit advies moet vervolgens gepresenteerd worden en meegenomen worden in de onderhandelingen.
  • Een deel van de stakeholders zal ook uitgenodigd worden tot deelname aan parlementaire hoorzittingen naar aanleiding van de nieuwe beheersovereenkomst. 
  • Parallel onderhandelt de overheid met de VRT over de uiteindelijke beheersovereenkomst. De VRT heeft intussen ook een visienota opgemaakt ter voorbereiding van de onderhandelingen.
     

Meer info

Beeld: Fantasy Night Ladder. cdd20 via Pixabay

Roel Daenen