Publiek15: Meer geld, meer publiek | Uit de praktijk van het MIAT

Fondsenwerven en alternatieve financieringsvormen staan volop in de belangstelling. Zo vindt over een drietal weken de tweede inspiratiedag plaats van Publiek Centraal. Het thema is 'Meer geld, meer publiek'. Een van de praktijkvoorbeelden die daar uitgebreid uit de doeken gedaan wordt, komt uit de cultureel-erfgoedsector. Zo zal de ploeg van het Gentse MIAT, Museum over Industrie, Arbeid en Textiel er getuigen over de lessons learned van het eerste crowdfundingproject voor de restauratie van een schilderij.

Een jaar en een maand geleden lanceerde het MIAT haar oproep aan de bevolking om financieel bij te dragen tot de restauratie van een schilderij uit 1910. Dat paneel, geschilderd door Joseph Cornelis, moest toen de nakende wereldtentoonstelling van 1913 mee helpen promoten. Het toont allegorische figuren, de Maagd van Gent, een poorter in wapenuitrusting, leeuwen en een panoramische impressie van het toekomstige expoterrein.

Overtroffen verwachtingen

Die oproep werd een succes. Op drie maanden tijd kon het museum 132 Gentenaars warm maken om hun portefeuille boven te halen. Het vooropgestelde bedrag dat nodig was voor de restauratie (3.000 euro) werd ruimschoots overschreden. Uiteindelijk wist het museum 4.120 euro op te halen. Dat deed het door een creatieve en effectieve aanpak. Het schilderij van 4 meter hoog op 8 meter breed werd verdeeld in stukjes van elk 10 euro.  ‘Meesters’ adopteerden elk één of meerdere stukjes van het schilderij. Fotograaf Michiel Hendryckx werkte als vrijwilliger mee aan het project en fotografeerde alle 'grote meesters' (die 5 stukjes kochten), samen met hun familie of vrienden, voor het schilderij.

“We zijn erg blij met het resultaat van het project,” vertelt Sofie De Schampheleire, communicatieverantwoordelijke van het MIAT. “We wilden het project eigenlijk veel eerder lanceren, maar slaagden er niet in om een geschikte return te vinden voor de schenkers. Hierdoor hebben we enkele maanden vertraging opgelopen. Achteraf gezien was dit uitstel een goede zaak. Want volgens ons is de return toch een van de essentiële zaken voor het welslagen van een crowdfundingproject.” 

Het volledige, uitgebreide relaas verneemt u op dinsdag 24 maart, in Leuven. U vindt alle info op www.publiek15.be. Elders op deze website vindt u nog meer info over andere crowdfundingprojecten, zoals Boekensteun.

Roel Daenen