Overleg in Berlijn, deel 1: NEMO

Branderburger Tor, freakyman - flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3775459

FARO-collega Roel Daenen trok in het kader van Erasmus+ begin mei naar Berlijn. Daar sprak hij onder meer met NEMO, het Network of European Museum Organisations. Gaat u mee op bezoek?

logo NEMO

Goed om weten, beste lezer, is dat FARO recent trial member is geworden van NEMO. NEMO is immers een ledenvereniging die – via de overkoepelende museumnetwerken – het indrukwekkende aantal van plusminus 30.000 musea vertegenwoordigt, en dat in een veertigtal landen. 

Er zijn vier hoofdlijnen in de activiteiten van deze organisatie:

1. NEMO werkt samen met en bevordert allerlei samenwerkingen tussen musea onderling en de aangesloten museumverenigingen (en ook andere culturele organisaties), vaak ook op Europees vlak (en met Europese middelen). Concrete voorbeelden zijn het onderzoek over (de impact van) COVID-19, CHARTER, maar ook het Museums of Impact-project. Een zeer belangrijk thema is duurzaamheid, waarrond de organisatie ook een internationale survey houdt en hield: de resultaten van die survey zijn erg interessant en nuttig voor wie zijn situatie wil aftoetsen met die van een groter geheel.

2. NEMO bepleit de rol, de relevantie en het belang van musea bij beleidsmakers, vaak ook op Europees vlak. “We faciliteren een continue dialoog met EU-instellingen en beleidsmakers om de behoeften van de museumsector te benadrukken en om haar werk en potentieel voor Europa en wereldwijd te bepleiten.” Zo nodigen ze geregeld EU-commissarissen uit om ergens een stage in een museum te lopen. Marija Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, deed bv. stage in een museum in haar thuisland Bulgarije, zie de video. Die werkwijze verdient in Vlaanderen ongetwijfeld navolging, om politieke decision makers vertrouwd te maken het reilen en zeilen van de erfgoedwerking.

3. NEMO voorziet allerlei trainingen voor museumpersoneel: webinars, een-op-eentrainingen en internationale collegragroepen. Er is ook de NEMO-conferentie, die tussen 9 en 11 oktober plaatsvindt in het Portugese Loulé. Het thema is: Innovation begins within - Resilient museums in times of disruption. “NEMO's European Museum Conference staat open voor iedereen en richt zich in het bijzonder op museumdirecteuren, cultuurbeleidsmakers, museumdocenten, activisten, studenten, mensen die actief zijn in Europese samenwerkingsprojecten, curatoren, vertegenwoordigers van museumorganisaties, museale belangengroepen en beleidsmakers op nationaal en Europees niveau,” klinkt het op de website.

Banner Museumconferentie

4. Ten slotte deelt de organisatie ook inzichten, ervaringen en leerpunten met haar leden. Zo zijn er een heleboel publicaties, bv. over sociale verantwoordelijkheid van musea, dekolonisatie, leren in musea, participatie, enz. Dit is een schatkist.

Meer uitleg op de website en in de vele filmpjes die NEMO maakt. Nuttig zijn ook de communicatiekanalen van NEMO: er is een nieuwsbrief en er zijn socialemediakanalen.

Samengevat:

  • U kunt als (individueel) museum aansluiten, zie de website voor de voorwaarden en de vele voordelen die dit oplevert.
  • U hoeft echter geen lid te zijn om toegang te krijgen tot de website, publicaties en andere communicatiedragers.
  • Neem zeker ook eens een kijkje op de website van de museumconferentie in Loulé. Of beter nog, schrijf u in! 

Zoals u van FARO mag verwachten, volgen we de activiteiten van NEMO op de voet en houden u beslist op de hoogte van interessante initiatieven en projecten.

In een volgende blog leest u over het gesprek met een andere belangrijke Berlijnse erfgoedorganisatie, de Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Auf wiederhören!

Het werk- en leerbezoek aan Berlijn werd gefinancierd met middelen van Erasmus+, het programma van de Europese Commissie. Om de cultureel-erfgoedsector goed te kunnen ondersteunen zijn we immers altijd op zoek naar voorbeelden en methodieken m.b.t. participatie, educatie en specifieke cultureel-erfgoedpraktijken. Om dat denkproces te versterken, laten we ons graag inspireren door goede voorbeelden en boeiende gesprekspartners in het buitenland.

Gefinancierd door de EU

Foto: de Brandenburger Tor, een iconische plek in Berlijn. freakyman - flickr via Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Roel Daenen