Niet van gisteren. Heemkunde in theorie en praktijk

cover Tijd-Schrift

Zopas verscheen het jongste nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van heemkunde gisteren, vandaag en morgen.

‘Wat is heemkunde?’ Met dit artikel van Jozef Van Overstraeten opende in 1942 de eerste aflevering van Heemkunde (V.T.B.), de onrechtstreekse voorloper van Ons Heem en dus ook van Tijd-Schrift. De heemkundige beweging in Vlaanderen stond toen nog in haar kinderschoenen, maar draagt ondertussen al een hele geschiedenis met zich mee. De talloze heemkundigen die zich inzetten voor het lokale erfgoed houden die geschiedenis tot op vandaag levend. Toch is er ook heel wat veranderd, niet in het minst door de vele evoluties die de maatschappij en de erfgoedsector doormaakten. Dat maakt dat de vraag van Van Overstraeten meer dan 70 jaar later nog steeds actueel is.

Dit is de inhoudstafel:

  • Nele Provoost en Fons Dierickx: Niet van gisteren. Heemkunde in theorie en praktijk
  • Pieter Fannes, Van heemkunde tot creativiteit: Het traject van Felix Heidendal voor en na de Tweede Wereldoorlog
  • Floortje Vantomme: Hoe hedendaags en dynamisch erfgoed kan zijn. Transmissie van Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE)
  • Nele Provoost en Fons Dierickx: Stemmen uit het veld. Een verkenning van de heemkundige praktijk in Vlaanderen
  • Hilde Schoefs: Bouwen aan de toekomst van het verleden. Het Openluchtmuseum Bokrijk
  • Marc Jacobs: Sleutelwoorden voor heemkunde: een eigenzinnige keuze


Meer info over een abonnement en een beknopte inhoudsbeschrijving vindt u op de website www.tijd-schrift.be.

Bron: website Heemkunde Vlaanderen

Roel Daenen