Er zit meer in een tijdschrift dan u denkt!

Giuseppe Marcantonio (Joseph) Baretti, John Watts, after Joshua Reynolds, 1780 (c) Rijksstudio

Eind maart stelden we hier (en in uw postbus) ons volledig vernieuwde tijdschrift aan u voor. Folio, de koepelvereniging van literaire, culturele en erfgoedtijdschriften (waarvan FARO lid is) presenteerde zopas een bijzonder interessant rapport. Het verdient uw aandacht.

Als culturele tijdschriften dingen zijn om in te lezen, waarom er dan over lezen?

Omdat Folio een knap boekje heeft gemaakt met allerlei wetenswaardigheden, maar ook een boekje dat nu moest verschijnen. Er gaan namelijk allerlei stemmen op voor een apart tijdschriftendecreet en met Er zit meer in een tijdschrift dan je denkt wil de vereniging het debat inhoudelijk voeden. U ontdekt onder andere dat:

  • het gemiddelde aandeel eigen inkomsten bij Vlaamse cultuurtijdschriften 50% is;
  • de helft van de Europese cultuurtijdschriften voor meer dan de helft op vrijwilligerswerk draaien;
  • een literair tijdschrift in Vlaanderen drie keer minder subsidies kan ontvangen dan een tijdschrift over theater of beeldende kunst;
  • erfgoedtijdschriften vandaag geen plek meer hebben om subsidies aan te vragen;
  • het grootste deel van het lezerspubliek nog maar de helft zou willen betalen voor een digitale versie van een papieren tijdschrift;
  • het enige samenwerkingsverband tussen cultuurtijdschriften in Europa zich in Vlaanderen bevindt.

Dat samenwerkingsverband is Folio, koepel van 38 Vlaamse culturele, literaire en erfgoedtijdschriften. Aangenaam! U leest hier wat ze doen.

Wat is de toekomst van cultuurtijdschriften?

Een jaar lang keek Folio in de spiegel, ondervroegen ze redacties en lezers en doken ze ook mee in het allereerste Europese onderzoek over cultuurtijdschriften. Al deze onderzoeken werden gebundeld in de zeer leesbare publicatie Er zit meer in een tijdschrift dan je denkt.

Daarnaast lijst Folio ook tien voorstellen voor het komende cultuurbeleid op. Folio wil zo de volgende Vlaamse Regering helpen om tot een doordacht tijdschriftenbeleid te komen. Het biedt tot slot in een handig overzicht de evolutie van de subsidies voor tijdschriften van 2000 tot 2018.

Hier vindt u de pdf van het boekje. Wilt liever een papieren exemplaar? Stuur dan uw postadres naar foliotijdschriften@gmail.com. Of bekijk het filmpje, waarin redacties zelf uitleggen waar het bij tijdschriften om draait.


Want er zit meer in een tijdschrift dan u denkt!

De Folio-leden zijn: Akrostis | Brood & Rozen | CircusMagazine | Davidsfonds Cultuurmagazine | De Gulden Passer | Deus ex Machina | De Witte Raaf | Documenta | DW B | Etcetera | faro | Forum+ | Filmmagie | G. | Gonzo (circus) | Jazzmo | Kluger Hans | Kunstletters | META | Museumpeil | nY | Orgelkunst | Oikos | OKV | Ons Erfdeel | Poëziekrant |Rechtuit |rekto:verso | Streven | Stripgids | Terras | Tijd-Schrift | VERZIN | Volkskunde |WT |Zacht Lawijd | ZINK | Zuurvrij|

Afbeelding: Giuseppe Marcantonio (Joseph) Baretti, John Watts, after Joshua Reynolds, 1780 (c) Rijksstudio

Roel Daenen