faro | tijdschrift over cultureel erfgoed krijgt update

Coverbeeld faro, maart 2019 (c) Sophie Nuytten

Het tijdschrift van het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, FARO, is helemaal gerestyled. Die operatie kwam er na een grondige externe en interne consultatieronde. Met dank aan de lezers.
 
Het allereerste nummer van faro rolde in maart 2008 van de persen. Sindsdien bleef het blad grotendeels onveranderd. In het vorige nummer kon u, gebundeld op een pagina, alle veertig covers van de voorbije jaargangen bekijken. Die collectie afbeeldingen, titels en teasers zorgde voor een caleidoscopisch overzicht. Bijzonder, door zijn visuele verscheidenheid, evolutie en door de inhoudelijke grand écart van onderwerpen van elk magazine. Het leven zoals het is, zeg maar, in de cultureel-erfgoedsector, geritmeerd door het begin van elk seizoen. Het tijdschrift biedt al tien jaar een blik in de evolutie van het beleid, het denken en de praktijk van een sector die in volle ontwikkeling is. Na uitgebreide consultatierondes met mensen uit de sector en met de collega’s van Folio – de koepel van culturele, literaire en erfgoedtijdschriften – stelt FARO vandaag zijn nieuwe tijdschrift aan u voor.
 
faro bevat voortaan een aantal nieuwe rubrieken – waaronder ‘Mijn erfgoedplek’, ‘Expat’, ‘Sprekend erfgoed’, ‘Het atelier’ en ‘Telex’. Naast losse artikels is er in faro new style ook telkens plaats voor een uitgebreid dossier. In dit eerste nummer bijt de razend actuele thematiek van waarderen de spits af, met bijdragen van actoren uit verschillende musea, archieven en immaterieel-erfgoedorganisaties. Het dossier biedt een scherpe en meerstemmige stand van zaken over een van de thema’s die de beleidsagenda van de volgende jaren zal kleuren.
 
En verder in dit nummer:

  • een vooruitblik naar de komende Erfgoeddag, op zondag 28 april;
  • een groot interview met historicus Koen Aerts, naar aanleiding van zijn boek De kinderen van de repressie;
  • een beeldverslag van Het Groot Onderhoud 2018.

faro?

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het verschijnt viermaal per jaar (maart, juni, september en december), telt gemiddeld 64 pagina’s en richt zich tot het brede cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, sector volkscultuur …) en iedereen die van ver of nabij daarmee te maken heeft (overheden, pers, media, bibliotheken, scholen …).

faro bestellen kan online of via het telefoonnummer 02 213 10 64. Losse nummers kosten 8 euro, een jaarabonnement (vier nummers) 25 euro. Het tijdschrift wordt ook verkocht via de (betere) boekhandels.

Foto: Coverbeeld faro, maart 2019. (c) foto: Sophie Nuytten

Faro