Belevingsmuseum Kortrijk 1302 geopend

Belevingsmuseum Kortrijk 1302 © Kortrijk

Afgelopen zondag werd het Belevingsmuseum Kortrijk 1302 geopend. Zoals de naam doet vermoeden ligt de focus op de Guldensporenslag. Bezoekers krijgen een state of the art immersieve beleving. 

Het was de ambitie van het stadsbestuur om die geschiedenis van 1302 “tot leven te brengen voor een breed publiek.” En met respect voor de sacrale sfeer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daartoe werd een concept ontwikkeld waarbij de Gravenkapel regelmatig verduisterd wordt en er geprojecteerd kan worden.

Er zijn drie inhoudelijke focussen:

  • De Guldensporenslag zelf. De bezoeker leert er iets over het conflict tussen de Franse koning en de graaf van Vlaanderen, en ook over de omstandigheden waarin de slag plaatsvond, de oorlogsvoering, het wapentuig enzovoort. 
     
  • De tweede focus ligt op het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen: de boeiende geschiedenis − tot aan de Bourgondiërs − wordt bij monde van de graven zelf verteld. De bezoekers krijgen zicht op de groei en bloei van het graafschap, komen te weten waar de naam ‘Vlaanderen’ vandaan komt, enz. 
     
  • De derde focus heet 'Op weg naar symbolen van identiteit'. Het persbericht stelt: “De Guldensporenslag is onlosmakelijk verbonden met het identiteitsgevoel van de Vlaming en zo is bijvoorbeeld ook het symbool van de Vlaamse Leeuw dat. In dit deel komt de bezoeker te weten welke weg deze symbolen hebben afgelegd en waarom het verhaal door de eeuwen heen geromantiseerd werd. Hij leert ook nadenken over zijn eigen identiteit. De link met de nieuwe kunst- en tentoonstellingssite op de Groeningeabdij, waar identiteit het centrale thema wordt, zal hier nooit ver weg zijn."
Belevingsmuseum Kortrijk 1302 © Kortrijk

Dit trio wil zowel de ‘gewone bezoeker’, de meerwaardezoeker als historici die dieper op de betreffende inhoud willen ingaan aanspreken. De basis hiervoor werd gelegd door historica Veronique Lambert, in samenwerking met het Team musea en een panel van experten. De scenografie en multimediale beleving worden verzorgd door Koen Bovée en CREATE.eu.

Belevingsmuseum Kortrijk 1302 © Kortrijk

Bijzonder is dat de beroemde kist van Oxford – met de oudste bekende afbeelding van de Guldensporenslag – te zien is. Deze dateert wellicht van kort na de slag en werd waarschijnlijk door een Brugse schrijnwerker vervaardigd.

Met dank aan de inzet van de Vlaamse diplomatie op niveau van Vlaams Minister-President Jan Jambon, ondersteund door Flanders Investment & Trade, werd de Universiteit van Oxford overtuigd om de authentieke ‘The Courtrai Chest’ naar Kortrijk te laten komen. De kist is in bruikleen voor (minstens) een jaar.

Praktisch

Onze-Lieve-Vrouwekerk Kortrijk, Deken Zegerplein 1
Elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Gratis toegang
www.kortrijk1302.be

Bron: persberichten Stad Kortrijk
Foto's: Belevingsmuseum Kortrijk 1302 © Kortrijk

Roel Daenen