Armoe troef | Erfgoeddag 2011 | Op zoek naar inspiratie?

Cover inspiratiebrochure armoe troef

Vandaag kan niemand er nog omheen: maar liefst 10,9% of 13,4% van de Vlamingen (resp. Belgische of Vlaamse armoededrempel) leeft onder de armoedegrens. Dagelijks berichten de media over hoe armoede beleefd en bestreden wordt. Dit jaar wordt er volop ingezet op het sensibiliseren rond dit maatschappelijk fenomeen, o.m. in het kader van het 'Europees Jaar van de bestrijding van armoede en uitsluiting'. Op zondag 1 mei 2011, de eerste zondag na de paasvakantie, komt armoede opnieuw volop in de kijker. ‘Armoe troef’ luidt het thema. Zopas rondde de coördinatiecel Erfgoeddag de reeks infosessies af. Kandidaat-deelnemers van binnen én buiten de cultureel-erfgoedsector beschikken nu over een aantal instrumenten om rond dit thema interessante publieksactiviteiten op te zetten.

Vragen die voor elke kandidaat-deelnemer gelden zijn ‘Hoe kunt u het thema interpreteren?’ en ‘Hoe pakt u de organisatie van een interessante publieksactiviteit aan?’ Er is eerst en vooral de inspiratiegids voor deelnemers. Vers van de pers, en gratis te downloaden. Deze inspiratiegids is opgevat als een laagdrempelige brok ‘context’, met duiding van (de geschiedenis van de opvattingen en ideeën over) het fenomeen armoede, vroeger en nu. Speciale aandacht is er ook voor concrete ideeën en tips. Ook de samenwerkingsverbanden (zoals met o.a. armoedeorganisaties en de Week van de Amateurkunsten) worden toegelicht en de belangrijke data voor deze editie lijsten we in een overzichtelijk plaatje op. De brochure sluit af met een bibliografie, speciaal voor degenen die zich willen verder inlezen in het thema. U kunt de inspiratiebrochure vanaf de Erfgoeddag-website ophalen.

Infosessies en ideeënsprokkelaar
Daarnaast kunt u op de website van Erfgoeddag ook alle presentaties ophalen die tijdens de voorbije infosessies zijn besproken. Tijdens het interactieve deel gingen kandidaat-deelnemers rond de tafel zitten en dachten ze in kleine groepjes na over een mogelijke invulling van één begrip. De coördinatiecel noemde dit de ideeënsprokkelaar. Haal deze zeker op, misschien vindt u wel een idee of benadering die voor uw organisatie van toepassing is.

Website
Ook de website van Erfgoeddag biedt haast dagelijks nieuwe ideeën en invalshoeken over hoe het thema ‘armoede’ kan benaderd en ingevuld worden. U vindt er ook alle info over de procedure, details over inschrijven, promotiemateriaal, enzovoort. U kunt bovendien ook reageren op de geposte berichten, en deze gericht via een aantal lemma’s doorzoeken. Opgelet: Erfgoeddag is geen eenrichtingsverkeer. Als u ideeën, goeie voorbeelden, wilde plannen, uniek archiefmateriaal heeft die op de een of andere manier nuttig kunnen zijn voor uw collega’s… laat het ons weten!

Inschrijven kan nog tot en met 17 december 2010.

Roel Daenen