‘Kunst Privé’ maakt tal van private kunstcollecties voor het eerst publiek toegankelijk

campagnebeeld Kunst Privé

Noteer zondag 13 oktober 2013 met stip in uw agenda. Die dag rolt vtbKultuur een nieuw evenement uit over Vlaanderen en Brussel: ‘Kunst Privé’. Voor het eerst kan het publiek private kunstcollecties ontdekken bij collectioneurs, bedrijven en musea. Met andere woorden: heel wat collecties die tot dusver enkel toegankelijk waren voor a happy few, openen nu de deuren. Het evenement wil niet alleen een ruim publiek mobiliseren, maar eveneens vragen opwerpen over samenwerkingsvormen tussen verzamelaars en musea en ook collectiebeleid en -mobiliteit.

Veel collectioneurs en bedrijven leggen vaak verrassend interessante kunstverzamelingen aan. Doorgaans zijn deze collecties niet of hoogst uitzonderlijk toegankelijk voor het grote publiek. Vanuit deze vaststelling – en vanuit hun missie om cultuur toegankelijk(er) te maken – biedt vtbKultuur dit nieuwe initiatief aan, dat het midden houdt tussen de beproefde formules van Erfgoeddag en Open Monumentendag, en daar nog een aantal elementen aan toevoegt.

Verzamelaars starten eigen tentoonstellingsplekken

In het persbericht van vtbKultuur klinkt het zo: “Nergens heb je zoveel verzamelaars van moderne en hedendaagse kunst als in Vlaanderen. Belgische kunstverzamelaars behoren tot de wereldtop. Steeds vaker creëren privéverzamelaars een eigen tentoonstellingsruimte om hun collectie te presenteren. Deze  internationale trend vindt ook ingang bij ons. Wij hebben het niet over de kleine occasionele kunstverzamelaar, maar over de verzamelaar die een indrukwekkende collectie bezit van museale omvang en van groot kunsthistorisch belang. Ze bevatten vaak topstukken die deel uitmaken van ons collectief erfgoed. Op zondag 13 oktober tijdens Kunst Privé krijg je de kans om een fraaie selectie private verzamelingen te ontdekken. En dit geheel gratis. Heel wat van deze collecties ontstonden tientallen jaren geleden en worden actueel gehouden door nieuwe aanwervingen van hedendaagse kunstwerken. Het zijn collecties met een duidelijke visie die een onmisbare schakel vormen binnen de Belgische kunstmarkt.”

Hoge kwaliteit

Deze collecties zijn betekenisvol voor de ontwikkeling van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. Binnen bedrijven vervullen de onderdelen van die collecties eerst en vooral een representatieve functie, en worden ze vaak getoond in werk- en ontvangstruimtes. Dat neemt niet weg dat vele van deze bedrijfscollecties staat kunnen maken op een hoge kwaliteit. Het leeuwendeel blijft echter onzichtbaar of minder toegankelijk. Dit nieuwe evenement biedt collectioneurs, bedrijven en musea het kader én de bijhorende communicatie om hun werken te delen met het publiek. Centraal in het programma staat 'de geëngageerde kunstverzamelaar' en de manier waarop hij of zij kan samenwerken met andere partners, zoals musea en overheden. Daarbij komt dan ook de vraag naar boven wat de rol van private kunstcollecties is voor de toekomst van musea en vice versa.

Praktische informatie

‘Kunst Privé’ bundelt 25 locaties met collecties van bedrijven, zoals KBC, SD Worx, Katoen Natie en Voka, de collecties van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent. Maar ook de verzamelingen van particulieren, zoals de Vanhaerents Art Collection, FIBAC en het Art Center Hugo Voeten. Ten slotte doen ook een aantal musea mee, zoals het MAS, het Rockoxhuis en het Roger Raveelmuseum.

Bezoekers komen op deze locaties in direct contact met de verzamelaars en komen meer te weten over zijn of haar maatschappelijk engagement, tijdens rondleidingen en tal van randactiviteiten. Met dit evenement wil vtbKultuur bijdragen tot de totstandkoming en het uitbreiden van het maatschappelijk draagvlak voor de ontsluiting, verankering en het voortbestaan van het privékunsterfgoed. Mee om die reden is FARO een enthousiaste communicatiepartner van ‘Kunst Privé’.

Bekijk het volledige programma van ‘Kunst Privé’ via de website. Voor de rondleidingen dient u tijdig in te schrijven. Alle activiteiten zijn gratis. Volg Kunst Privé achter de schermen via Facebook. Doe mee met de ‘Maak privékunst publiek’ wedstrijd via Instagram: #kunstprive.

 

Roel Daenen