Presentatie onderzoeksresultaten project 'Van Horen Zeggen'

Het project

Het project 'Van Horen Zeggen' (2006-2007) was een initiatief van de Universiteit Gent, het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, tien erfgoedcellen, de archiefinstellingen AMSAB, ADVN, KADOC en Stadsarchief Antwerpen, het VRT Geluidsarchief radio, met de steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel. Het beoogde een haalbaarheidsonderzoek te realiseren naar een innovatieve applicatie voor de ontsluiting van mondelinge bronnen. Er werd daarbij in het kader van het IBBT-project POKUMON (2007-2009) een beroep gedaan op de expertise van het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie. Het IBBT is opgericht op initiatief van de Vlaamse regering, en is gericht op de Informatie- en CommunicatieTechnologie in het algemeen, en de ontwikkeling van breedbandtoepassingen in het bijzonder.

Presentaties

Op 23 oktober werden de resultaten gepresenteerd van het haalbaarheidsonderzoek dat werd gerealiseerd door de betrokken onderzoekers van MICT (UGent) en MMLAB (UGent).

 

 

Daarnaast werd een voorbeeldcase uit Nederland gepresenteerd: Choral, ‘access tot oral history'. Choral is een project van de University of Twente, the Municipal Archives Rotterdam, the Erasmus University Rotterdam en Radio Rijnmond. Meer info: www.nwo.nl/catch/choral

Jeroen Walterus