FARO-handleiding 'Het beleidsplan voor musea' nu online

Ten laatste op 1 april 2013 kunnen erkende musea een aanvraag indienen voor een indeling bij het Vlaamse niveau en voor het bekomen van werkingssubsidies voor de beleidsperiode 2014-2018. Bij het opstellen van de beleidsplannen dienen musea rekening te houden met de bepalingen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en de uitvoeringsbesluiten alsook met de krijtlijnen die minister Schauvliege in het najaar van 2012 schetste. Het agentschap Kunsten en Erfgoed bundelde al deze informatie hier

Het Agentschap stelde ook enkele handleidingen beschikbaar, die u verder op weg kunnen helpen:

  1. Handleiding bij het Cultureel-erfgoeddecreet: indeling bij het Vlaamse niveau
  2. Handleiding bij het Cultureel-erfgoeddecreet: werkingssubsidies voor collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties - musea en archiefinstellingen
  3. Handleiding bij het Cultureel-erfgoeddecreet: werkingssubsidies voor samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de internationale profilering van kunstcollecties

De decretale wijzigingen en bijgevolg de aangepaste handleidingen van het agentschap zorgden ervoor dat de FARO-handleiding Het beleidsplan voor musea: inspiratie en voorbeelden in 7 omslagen niet meer up-to-date was. We hebben de handleiding intussen geactualiseerd tot een 'Basisrecept beleidsplanning'. U kan deze tekst hier downloaden.

Olga Van Oost