Cultureel erfgoed ontmoet integratie/inburgering

Foto: Nathan Dumlao via Unsplash

Meerstemmigheid op een laagdrempelige en praktische manier in uw cultureel-erfgoedwerking introduceren? Het kan, en wel met het traject 'Erfgoed en diversiteit' van FARO en het Agentschap Integratie en Inburgering

In het traject, dat vooral focust op etnisch-culturele diversiteit, wordt u stap voor stap begeleid. U leert er:

  • hoe u meerstemmigheid in uw werking kunt inbouwen door netwerken te verkennen, samenwerkingen aan te gaan en uw organisatie door een diversiteitstraject te loodsen.  
  • hoe u de weg kunt vinden naar diensten voor integratie en inburgering en hoe u elkaar kunt versterken.  
  • welke mogelijkheden er zijn om taaloefenkansen te creëren voor anderstalige nieuwkomers, binnen de verschillende afdelingen van uw werking.  
  • hoe u cultureel erfgoed meerstemmig kunt benaderen door het betekenisvol te maken voor en door anderstalige nieuwkomers via samenwerking met NT2 en MO. 

Verloop 

Het traject werd een jaar geleden afgetrapt met enkele erfgoedcellen in verschillende regio's. Inmiddels staat het hele traject in de steigers en staan er voor de deelnemende erfgoedcellen twee landelijke vormingen op het programma.

Een eerste kick-offsessie zoomt in op ‘spreken over diversiteit’ en geeft meteen een overzicht van de belangrijkste denkkaders van waaruit we diversiteit benaderen:

  • Waarom werken aan inclusie en meerstemmigheid in de cultureel-erfgoedsector?
  • Waarover praten we? Hoe zorgen we ervoor dat we over hetzelfde praten?
  • Hoe gaan we aan de slag met inclusie en meerstemmigheid?
  • Welke handelingsprincipes zijn daarbij belangrijk?

De tweede sessie gaat over ‘toegankelijk taalgebruik’ en vormt een kennismaking met de basisprincipes voor een duidelijke communicatie met anderstaligen en een introductie tot de taaliconen.

Na deze twee vormingen gaan de erfgoedcellen samen met het Agentschap Integratie en Inburgering regionaal verder aan de slag. Het agentschap ontwikkelde daartoe twee scaninstrumenten, bedoeld om lokale organisaties te ondersteunen bij diversiteitsveranderingstrajecten: een quick scan (voor alle organisaties) en een full scan (eerder gericht op erfgoedinstellingen). 

We werken doorlopend ook nog aan een digitale inspiratiebrochure om de input te capteren en te delen met andere erfgoedinstellingen zoals musea, archieven en erfgoedbibliotheken. Aarzel zeker niet om getuigenissen, tips, interviews of interessante projecten te signaleren aan mieke.vandoorselaer@faro.be.

Uitwisseling en inspiratie

Het traject 'Erfgoed en diversiteit' wil tegemoetkomen aan de verzuchtingen die we optekenden tijdens en na het Groot Onderhoud 2019, dat in het teken stond van 'Conflict en meerstemmigheid'. Daaruit bleek de nood aan een toepassingsgerichte en praktische aanpak, aandacht voor buitenstedelijke context, en de uitwisseling met collega’s en partners buiten de erfgoedsector. Uit die feedback bleek dat 92% van de respondenten verder wil werken aan meerstemmigheid.  

Het traject wil ook inspiratie bieden bij het Vlaams regeerakkoord, onderdeel Inburgering en Integratie (p. 108): "We bouwen een vierde pijler uit, met het oog op betere participatie en integratie van de inburgeraar en het creëren van een netwerk. We bieden een traject op maat aan van 40 uur in de vorm van een buddyproject, een kennismakingsstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur, of vrijwilligerswerk. Ook vanuit de ontvangende samenleving leveren we hiervoor de nodige inspanningen. De lokale besturen zijn hiervan de regisseur, in overleg met de trajectbegeleider. Het aanbod is optioneel voor wie werkt, studeert of vrijwillig een inburgeringstraject volgt." 

En ook bij de erfgoedcellen is inclusie en meerstemmigheid een belangrijk aandachtspunt in de nieuwe beleidsperiode.

De partners van FARO

  • Het Agentschap Integratie en Inburgering werkt op verschillende pijlers, zoals de begeleiding van nieuwkomers (NT2, MO, coaching) en diversiteitsbeleid (begeleiden van lokale besturen in verband met diversiteit (breed!)). 
  • Vele erfgoedcellen in Vlaanderen.

Meer info? Contacteer mieke.vandoorselaer@faro.be

Foto: Nathan Dumlao via Unsplash

Mieke Van Doorselaer