Erfgoedcellen: Vlaamse Regering keurt 26 dossiers goed

Reuzen in Mechelen. Foto: © Jelle Dreesen

Groot nieuws voor de erfgoedcellen: op 9 oktober besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies voor de periode 2021-2026. Naast de dossiers van 21 bestaande werkingen, zijn er vijf nieuwe dossiers erkend.

Tegen 1 april 2020 dienden in totaal 21 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en vijf steden een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant in. Op 9 oktober nam de regering een beslissing: alle 26 dossiers werden goedgekeurd.

De Erfgoedcel Brussel valt buiten deze subsidieronde. Zij moet tegen 15 januari 2021 een subsidiedossier indienen en is dus nu volop bezig met de opmaak van haar dossier. 

Erfgoedcellen, cultureel-erfgoedconvenants en regionale rollen. Waar gaat het over?

  • Regionale dienstverlenende rol: dit is de 'rol' die steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet. Hiervoor hebben zij een subsidiedossier opgemaakt en ingediend.
  • Na de goedkeuring door de Vlaamse Regering, starten de onderhandelingen met de betrokken steden en regio's. De afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd in een cultureel-erfgoedconvenant. Deze convenanten lopen over de periode 2021-2026.
  • De erfgoedcel is het team dat instaat voor de uitvoering van de doelstellingen uit het convenant.

Op erfgoedcellen.be vindt u meer informatie over wat een erfgoedcel is en doet.

Extra budget

In totaal heeft de Vlaamse Regering een budget van 7,55 miljoen euro vrijgemaakt, een verhoging van bijna 1,64 miljoen euro tegenover de bestaande middelen. Met deze extra middelen ondersteunt de Vlaamse Regering vijf nieuwe werkingen. Ook heeft zij de bestaande werkingen versterkt, om zo tegemoet te komen aan de noden bij de erfgoedcellen.

Vóór de start van deze subsidieronde hadden de erfgoedcellen gevraagd om het werkingsbudget voor deze deelsector te verhogen. Hun vraag vindt u hier.

Nieuwe regio’s

Het overzicht van de bestaande erfgoedcellen vindt u hier. Daarnaast zullen er dus vijf nieuwe erfgoedcellen bijkomen:

  • Antwerpse zuidrand: zeven gemeenten uit de regio tussen Antwerpen en Mechelen;
  • De Merode: zes gemeenten op de grens van de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg;
  • Erfgoed Voorkempen: dertien gemeenten ten noorden van Antwerpen;
  • Rivier & Land: vijf gemeenten uit de regio rondom Mechelen;
  • Variant: dertien gemeenten uit Vlaamse Ardennen.

Het overzicht van de toegekende subsidiebedragen per dossier vindt u op de website van het departement CJM.

Bron: departement CJM.
Foto: Reuzen in Mechelen © Jelle Dreesen

Gregory Vercauteren