Driedelige workshopreeks zorgt voor kwaliteit in uw gidsenwerking

Bezoekers in een museum. Foto: Una Laurencic via Pexels

De workshopreeks Kwaliteit in gidsenwerking blijft succesvol. Want u vindt de kwaliteit en het optimaal functioneren van uw gidsenwerking ook belangrijk, toch?

Docente Janien Prummel coacht in drie bijeenkomsten verantwoordelijken van organisaties met een gidswerking: musea, diensten van toerisme, gidsverenigingen, (cultureel-)erfgoedorganisaties, monumenten … U maakt er kennis met verschillende instrumenten die uw werk praktisch en inhoudelijk ondersteunen. 

Naast de theorie staan praktijkgerichte oefeningen op het programma én uiteraard ook uitwisseling met collega’s. Een van de ingrediënten van deze succesformule is immers de verzamelde kennis van collega’s uit toeristische organisaties, onroerend- en ook cultureel-erfgoedorganisaties. Telkens opnieuw blijkt dat u samen meer weet en ziet dan ieder voor zich.

Ook het omgaan met onverwachte omstandigheden − zoals corona − komt aan bod. Hoe betrekt u uw gidsen en zoekt u samen naar oplossingen en alternatieven?

De workshopreeks vindt plaats op 7 & 14 maart 2023 (9.30 - 16.30 uur) en 20 juni 2023 (9.30 - 13.00 uur). Meer informatie vindt u in de FARO-kalender, waar u zich ook kunt inschrijven.

Foto: Una Laurencic via Pexels

Mieke Van Doorselaer