Wie zijn de mannen en vrouwen achter Wikipedia?

Erfgoedklasbak-les 'Wiskunde in tegels' door Erfgoedcel Rivier & Land © FARO

Uzelf misschien! Want heeft u er al eens aan gedacht om het regionale erfgoed centraal te zetten in een samenwerking met scholen uit uw omgeving? Tijdens een workshop op 15 november leert u hoe u zelf een Wikipediaschoolproject opstart. 

Met zo'n Wikipediaproject slaat u meteen twee vliegen in een klap: voor uw erfgoedorganisatie is het een kans om bepaalde thema's beter uit te diepen, te ontsluiten op andere platformen én een draagvlak te creëren bij een jongere doelgroep. Voor leerkrachten sluiten deze projecten perfect aan bij heel wat vakoverschrijdende termen.

Hoe kunnen leerlingen kritisch omgaan met bronnenmateriaal? Hoe vatten ze de informatie samen in een heldere, encyclopedische tekst? En waar vinden ze ondersteunend beeldmateriaal? Als erfgoedwerker speelt u hierbij een waardevolle, concrete rol: uw erfgoedverhalen en -thema's brengen heldere praktijkvoorbeelden aan waarmee leerlingen aan de slag kunnen. Informatie opzoeken, uitfilteren en uitschrijven over een lokale figuur of historische gebeurtenis maakt het erfgoed voor hen extra tastbaar. 

Kortom: interessant voor de ontsluiting van de collecties in uw archief, museum of heemkring én voor de leerkracht die hiermee meteen verschillende vakoverschrijdende vaardigheden aanscherpt.

Voorbeeld: Iedereen Wiki bij ZENDER

Met het project Iedereen Wiki wist Erfgoedcel ZENDER lokaal erfgoed in kaart te brengen en digitaal beschikbaar te stellen. De erfgoedcel werkt al verschillende jaren Wikipediaprojecten uit, met bakken ervaring als resultaat. FARO-collega Saidja Steenhuyzen sprak al in 2021 met ZENDER-coördinator Hilke Arijs over hun ervaringen. Dat gesprek kunt u hier nalezen.

Ook andere erfgoedspelers gingen u al voor. Zo ontdekt u tijdens de workshop op 15 november welke lessen Erfgoedcel Leuven trok uit haar Wikipediatraject met Erfgoedklasbakken tijdens de afgelopen editie van Erfgoeddag. Of kent u Wiki Women Design van het VAi? Naar aanleiding van de 20e verjaardag van Wikipedia publiceerde VRT NWS in 2021 een terugblik met enkele boeiende getuigenissen. U kunt die video's hier herbekijken. U vindt er meteen ook een interview met Geert Van Pamel, de man die onze workshop op 15 november mee zal begeleiden.

Zelf aan de slag?

Heeft u interesse om zelf een Wikipediaproject op te starten maar weet u niet goed waar te beginnen? Welkom op de vorming op dinsdag 15 november. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, inhoudelijke ondersteuning en een stappenplan leert u hoe u een sterke Wikipedia-activiteit voor leerlingen secundair onderwijs uitwerkt. Deelnemen is gratis, inschrijven kan hier.

Op zoek naar nog meer inspiratie?

Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden dan Wikipedia bij het organiseren van een onderwijsactiviteit. U wil misschien ook andere klasactiviteiten uitrollen in huis of in de school. Dan zijn volgende vormingen n.a.v. de Erfgoeddag en Erfgoedweek ongetwijfeld ook iets voor u. 

Foto: Erfgoedklasbak-les 'Wiskunde in tegels' door Erfgoedcel Rivier & Land © FARO

Michelle Van Meerhaeghe