Contactdag CAG zoomt in op relatie erfgoed & dieren. Welkom!

Melkmeisjes © CAG

Op donderdag 30 maart organiseert CAG samen met FARO een 'beestige' contactdag in Leuven. In aanloop naar Erfgoeddag brengen beide partners een reeks sprekers in stelling die de manier waarop we omgaan met dieren vanuit verschillende disciplines grondig onder de loep nemen. 

Wat staat er op het programma?

In de voormiddag loodsen deze sprekers u door het boeiende cultuurlandschap, met bijzondere focus op dieren:   

  • Drs. Maarten Reesink (Universiteit Amsterdam) | Dierbare denkbeelden. Veranderingen in (het denken over) mens-dierrelaties
  • Prof. em. Johan De Tavernier (KU Leuven) | Over mensen, dieren en hun welzijn in vloeibare tijden
  • Dr. Chantal Bisschop (CAG) | Dieren en immaterieel erfgoed in beweging

In de namiddag staat de praktijk centraal, met verschillende parallelle sessies. Vanuit diverse invalshoeken kijken we naar roerend, immaterieel en levend erfgoed. Uitwisseling en dialoog rond dieren en erfgoed staan centraal. 

  • Wat is levend erfgoed? Waarom is het belangrijk en hoe gaat u ermee aan de slag? Dialoogtafel met Jan Martens (Steunpunt Levend Erfgoed) en Maarten Jacobs (Kempens Hoen). 
  • Beestig erfgoedonderzoek: vernieuwende projecten op basis van origineel bronnenmateriaal. Dialoogtafel met Ben Gruwier (VUB) en Andreas Wigger (Archiv für Agrargeschichte).  
  • Gesprekstechnieken: hoe gaat u op een verbindende manier met elkaar in gesprek over een potentieel ontvlambaar onderwerp? Workshop met dr. Jacqueline van Leeuwen (FARO) en Elien Doesselaere (FARO).  
  • In gesprek over (opgezette) dieren in musea: op welke manier ontsluit u ze naar het publiek? Hoe geeft u duiding? Wat neemt u mee naar de toekomst? Dialoogtafel met prof. dr. Luc Brendonck (Museum voor Dierkunde) en Katrijn D'hamers (FARO). 

 U kunt tot vrijdag 24 maart 203 inschrijven via deze link.

Beestig advies en inspiratie bij CAG

CAG, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot vandaag. Hun ervaringen maken hen een bijzonder waardevolle partner voor Erfgoeddag, met als thema 'Beestig!'. U kunt deze editie op verschillende manieren bij hen terecht voor inspiratie en advies.

Erfgoeddag 2023

Inschrijven voor Erfgoeddag & Erfgoedweek blijft mogelijk. Doe dat wel zo snel mogelijk. U mist ondertussen een aantal communicatiekansen bij nationale en regionale partners. Alle praktische info leest u op faro.be/erfgoeddag. Zo plannen we - naast de contactdag - nog twee vormingen die u goed voorbereiden op Erfgoeddag. Misschien tot dan?

U kunt ook steeds terecht bij Eva of Michelle voor vragen of feedback.

Campagnebeeld Erfgoeddag 2023

Op zondag 23 april komt u gegarandeerd het hele dierenrijk tegen, voor en achter de schermen. Dan draagt Erfgoeddag als thema 'Beestig!'. Activiteiten tussen 17 en 28 april, tijdens de Erfgoedweek, richten zich op scholen.

Deelnemen als erfgoedwerker
Deelnemen als leerkracht 

Foto: Melkmeisjes © CAG

Michelle Van Meerhaeghe