Anita Vaivade te gast in Vlaanderen: hoe evolueert het beleid rond immaterieel erfgoed in 25 landen in Europa?

Professor Anita Vaivade

Op maandagnamiddag 26 maart 2018 deelt de Letse juriste en erfgoedwerker, professor Anita Vaivade, de inzichten uit het Europese project Osmosis. Welke impact heeft de UNESCO Conventie 2003 op het erfgoedbeleid in de Europese staten?

Sinds 2017 is professor Vaivade houder van de UNESCO Chair on Intangible Cultural Heritage Policy and Law. Deze jonge juriste en erfgoedwerkster is niet alleen de vertegenwoordiger van Letland voor de UNESCO Conventie van 2003 en consultant bij UNESCO. Ze leidt ook een internationaal onderzoeksproject dat een vergelijking maakt tussen 25 landen, om de impact van de UNESCO Conventie van 2003 te meten, zowel op vlak van regelgeving, beleid als praktijk. In deze lezing deelt ze de belangrijkste inzichten en resultaten die het project tot nog toe heeft opgeleverd, met bijzondere aandacht voor de wederzijdse impact en relaties tussen UNESCO, Europese, nationale en regionale vormen van erfgoedbeleid.

Een evenement in het kader van het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed, georganiseerd door FARO en Herita. Inschrijven is gratis en kan via de FARO-kalender.

© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

Marc Jacobs