FARO was de voorbije acht jaar nauw en actief betrokken bij een reeks projecten in Zuidelijk Afrika, die gefinancierd werden door het Vlaamse UNESCO fund-in-trust. Een reeks van vier bijdragen in rekto:verso en Apache zoomt in op deze projecten.
Is de nieuwjaarsbrief een typisch Vlaams fenomeen? FARO-directeur Marc Jacobs sprak er dinsdagvoormiddag over op Radio 1.
In Mauritius opende de vergadering van het intergouvernementeel comité voor de UNESCO Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed met een heuse stunt. Zuid- en Noord-Korea zien er hun gezamenlijke aanvraag bekroond met een opname op de representatieve lijst.
Québec is een regio waar intensief wordt gewerkt rond immaterieel erfgoed. In deze niet te missen masterclass legt Antoine Gauthier, een van de hoofdrolspelers in deze materie, uit wat er gebeurt in Canada, hoe men het in Québec aanpakt en ...
Drie lezingen over erfgoed in China, gebracht door drie Chinese toponderzoekers en met speciale aandacht voor immaterieel erfgoed: een niet te missen afspraak en een mooie gelegenheid om in te zoomen op hedendaags erfgoedbeleid.
Simona Pinton en Lauso Zagato gaan op 30/4 samen met u in gesprek over het belang van de Kaderconventie van Faro op erfgoedbeleid in uw gemeente, Vlaanderen, Europa en de wereld. Maak de brug naar toekomstig erfgoedbeleid en -praktijk!
Lauso Zagato en Simona Pinton voeren samen reeds tien jaar onderzoek naar de impact van internationale conventies op erfgoedpraktijken en -beleid in Europese landen (én omgekeerd). Hun nieuwste boek is nu gratis online beschikbaar.
Hoe en waarom wordt educatie de volgende tien jaar een wereldwijde prioriteit in het immaterieel-erfgoedbeleid van 177 landen? FARO-directeur Marc Jacobs geeft duiding in een recent verschenen artikel.
De Australische professor Laurajane Smith, toponderzoekster in de kritische erfgoedstudies, is eind maart 2018 te gast in Vlaanderen. Ze krijgt op 29 maart een eredoctoraat aan de Universiteit Antwerpen en geeft er meteen ook een masterclass.
Op maandagnamiddag 26 maart 2018 deelt de Letse juriste en erfgoedwerker, professor Anita Vaivade, de inzichten uit het Europese project Osmosis. Welke impact heeft de UNESCO Conventie 2003 op het erfgoedbeleid in de Europese staten?
Onder de roepnaam 'TEIM: Thank Europe it’s Monday' organiseren FARO en Herita in het voorjaar van 2018 een lezingenreeks met toonaangevende internationale specialisten in de erfgoedstudies. Ze doen dat in het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed.
Momenteel loopt een procedure voor het indienen van kandidaturen voor het Memory of the World Register in 2018 (beoordeling in 2019). Organisaties uit Vlaanderen kunnen hun kandidatuur kenbaar maken voor 30 oktober, waarna een begeleidingstraject kan starten.