De Australische professor Laurajane Smith, toponderzoekster in de kritische erfgoedstudies, is eind maart 2018 te gast in Vlaanderen. Ze krijgt op 29 maart een eredoctoraat aan de Universiteit Antwerpen en geeft er meteen ook een masterclass.
Op maandagnamiddag 26 maart 2018 deelt de Letse juriste en erfgoedwerker, professor Anita Vaivade, de inzichten uit het Europese project Osmosis. Welke impact heeft de UNESCO Conventie 2003 op het erfgoedbeleid in de Europese staten?
Onder de roepnaam 'TEIM: Thank Europe it’s Monday' organiseren FARO en Herita in het voorjaar van 2018 een lezingenreeks met toonaangevende internationale specialisten in de erfgoedstudies. Ze doen dat in het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed.
Van steengravures, papyrusrollen en manuscripten tot films en USB-sticks: documentair erfgoed kent vele vormen en dragers. Allemaal bewaren ze het collectieve geheugen van de mens, vormen ze een belangrijke erfenis uit het verleden en zijn ze een sleutel om verleden ...
Momenteel loopt een procedure voor het indienen van kandidaturen voor het Memory of the World Register in 2018 (beoordeling in 2019). Organisaties uit Vlaanderen kunnen hun kandidatuur kenbaar maken voor 30 oktober, waarna een begeleidingstraject kan starten.
Op 31 juli 2017 liep in de hoofdstad van Chili de tentoonstelling 'De Flandes a Los Andes' af. Geen Vlaamse logo’s noch ingebrachte expertise, en toch een expliciete poging om met de troefkaart 'Flandes' uit te pakken in Zuid-Amerika. Qué?
In 1674 schreef Diego de Rosales (1603?-1677?) de 'Historia General de el Reyno de Chile. Flandes Indiano'. Vandaag is het samen met een begeleidend dossier downloadbaar op de website van het Chileense Geheugen.
Niet voor niets is Rodney Harrison's sleutelwerk Heritage: Critical Approaches al drie jaar verplichte lectuur voor masterstudenten Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Harrison's snel groeiend oeuvre is deel van het hedendaagse theoretische referentiekader voor wie met erfgoed bezig is. ...
Maar geuze, trappist, tarwebier en alle andere in België gebrouwen bieren evengoed. Begrijp het maken, smaken én samen genieten van die bieren. De diversiteit van ' bières ', ' Bier ' en 'bieren' allerhande, de vaardigheden van micro- en macrobrouwers, ...
Het nieuwe blauwe boekje, aka de 'ICE-bijbel’ van de conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed is gepubliceerd en als pdf gratis beschikbaar. Het bevat alle officiële flankerende teksten zoals de laatste versie van de operationele richtlijnen of de ...
In een van de zusterinstellingen van FARO, het Meertens Instituut, vinden de volgende maanden grote veranderingen plaats. Ten eerste verhuist het Instituut naar een nieuw adres in hartje Amsterdam. Ten tweede maakt het voortaan deel uit van de KNAW Humanities ...
Paul van Grembergen is ons ontvallen. Hij was een kunst- en erfgoedmens en bruggenbouwer, met woorden en daden. Hij was een zeer intelligente politicus die begreep wat er in de 21e-eeuwse culturele sector in Vlaanderen ontwikkeld kan worden en daarom ...