Drie lezingen over erfgoed in China, gebracht door drie Chinese toponderzoekers en met speciale aandacht voor immaterieel erfgoed: een niet te missen afspraak en een mooie gelegenheid om in te zoomen op hedendaags erfgoedbeleid.
Simona Pinton en Lauso Zagato gaan op 30/4 samen met u in gesprek over het belang van de Kaderconventie van Faro op erfgoedbeleid in uw gemeente, Vlaanderen, Europa en de wereld. Maak de brug naar toekomstig erfgoedbeleid en -praktijk!
Lauso Zagato en Simona Pinton voeren samen reeds tien jaar onderzoek naar de impact van internationale conventies op erfgoedpraktijken en -beleid in Europese landen (én omgekeerd). Hun nieuwste boek is nu gratis online beschikbaar.
Hoe en waarom wordt educatie de volgende tien jaar een wereldwijde prioriteit in het immaterieel-erfgoedbeleid van 177 landen? FARO-directeur Marc Jacobs geeft duiding in een recent verschenen artikel.
De Australische professor Laurajane Smith, toponderzoekster in de kritische erfgoedstudies, is eind maart 2018 te gast in Vlaanderen. Ze krijgt op 29 maart een eredoctoraat aan de Universiteit Antwerpen en geeft er meteen ook een masterclass.
Op maandagnamiddag 26 maart 2018 deelt de Letse juriste en erfgoedwerker, professor Anita Vaivade, de inzichten uit het Europese project Osmosis. Welke impact heeft de UNESCO Conventie 2003 op het erfgoedbeleid in de Europese staten?
Onder de roepnaam 'TEIM: Thank Europe it’s Monday' organiseren FARO en Herita in het voorjaar van 2018 een lezingenreeks met toonaangevende internationale specialisten in de erfgoedstudies. Ze doen dat in het kader van het Europees Jaar van het Erfgoed.
Van steengravures, papyrusrollen en manuscripten tot films en USB-sticks: documentair erfgoed kent vele vormen en dragers. Allemaal bewaren ze het collectieve geheugen van de mens, vormen ze een belangrijke erfenis uit het verleden en zijn ze een sleutel om verleden ...
Momenteel loopt een procedure voor het indienen van kandidaturen voor het Memory of the World Register in 2018 (beoordeling in 2019). Organisaties uit Vlaanderen kunnen hun kandidatuur kenbaar maken voor 30 oktober, waarna een begeleidingstraject kan starten.
Op 31 juli 2017 liep in de hoofdstad van Chili de tentoonstelling 'De Flandes a Los Andes' af. Geen Vlaamse logo’s noch ingebrachte expertise, en toch een expliciete poging om met de troefkaart 'Flandes' uit te pakken in Zuid-Amerika. Qué?
In 1674 schreef Diego de Rosales (1603?-1677?) de 'Historia General de el Reyno de Chile. Flandes Indiano'. Vandaag is het samen met een begeleidend dossier downloadbaar op de website van het Chileense Geheugen.
Niet voor niets is Rodney Harrison's sleutelwerk Heritage: Critical Approaches al drie jaar verplichte lectuur voor masterstudenten Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Harrison's snel groeiend oeuvre is deel van het hedendaagse theoretische referentiekader voor wie met erfgoed bezig is. ...