Marc Jacobs

Marc Jacobs (°1963) behaalde een licentie in de geschiedenis (nieuwe tijd) aan de Universiteit Gent (1985) met een thesis over charivari in Vlaanderen (17e-20e eeuw). Hij behaalde een doctoraat in de geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel (1998) met een proefschrift over De familie Chifflet. Parateksten, netwerken en conventies in de Spaanse Nederlanden en Franche-Comté tussen 1621 en 1678. Hij publiceerde over allerlei onderwerpen gaande van volkscultuur, sociale en cultuurgeschiedenis in de nieuwe en nieuwste tijd, over volkskunde/etnologie tot cultuur- en erfgoedbeleid. De volgende jaren staan projecten op de agenda rond erfgoedtheorie, UNESCO, museologie, globalisering en immaterieel erfgoed, liminaliteit en food studies. Hij is lid van de Vlaamse UNESCO-commissie (2010-2016). Sinds 1 november 2011 is hij voor 20% verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (SKAR) om kritische erfgoedstudies en etnologie op de academische agenda te zetten. Van 2008 tot 09/2019 was hij directeur van FARO. Voorheen werkte hij als bibliotheekmedewerker (Seminarie voor Etnische Kunst, UGent, 1985-1987), als (dr.-)assistent en onderzoeker (1987-1999: Europees Universitair Instituut te Florence, Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel), als hoofddocent geschiedenis en erfgoedstudies (KUBrussel, 2006-2007) en als directeur van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw (1999-2007).