Vernieuwd reglement Olbrechtsprijs

Archief Olbrechts in het Letterenhuis © FARO

Het vernieuwde reglement van de Olbrechtsprijs bevordert zowel Europees als buiten-Europees volkskundig en antropologisch onderzoek.

Olbrechtsprijs voor (buiten-)Europees volkskundig en antropologisch onderzoek

Sinds 1969 ondersteunt het Olbrechtsgenootschap Europees cultuurhistorisch en antropologisch onderzoek. In 2023 werd een belangrijke koerswijziging doorgevoerd: met verbrede lens richt het genootschap zich nu ook op onderzoek over buiten-Europees erfgoed. Jaarlijks reikt het genootschap met de Olbrechtsprijs bedragen uit voor onderzoek in deze domeinen. Iedereen kan een voorstel indienen voor de ondersteuning van een onderzoeksproject of zich kandidaat stellen voor de bekroning van een masterscriptie, doctoraatsthesis of publicatie.

Aanvragen worden ingediend:

  • masterscripties: vóór 30 september
  • doctoraatsverhandelingen: vóór 30 september
  • volkskundig onderzoek (buiten masterscripties en doctoraatsverhandelingen): vóór 30 september  

Meer weten?

Archief Olbrechts in het Letterenhuis © FARO

Bekijk het vernieuwde reglement op www.olbrechtsgenootschap.be

Het genootschap werd opgericht door Margriet Maurissens (1901-1998) ter nagedachtenis aan haar echtgenoot, professor Frans Olbrechts (1899-1958). Hij was een Belgische volkskundige en etnoloog-antropoloog. Zijn aanpak was vernieuwend door zijn interdisciplinaire benadering van onderzoeksthema's, steunend op zowel antropologie als kunstwetenschappen.


Foto's: Archief Olbrechts in het Letterenhuis © FARO

Katrijn Dhamers