Nederlandse taaloefenkansen hand in hand met cultureel erfgoed

Taaloefenkansen. Foto: CC0

Je leert een taak veel sneller als je kan participeren en oefenen in een reële context. Zo stelt Leen Verraest, algemeen directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering. Op dinsdag 9 oktober werd bij een inspiratieparcours een stand van zaken opgemaakt van (projecten met als inzet) Nederlandse taaloefenkansen. Ook cultureel erfgoed was daarbij van de partij.

Projecten creëren taaloefenkansen

In 2017 maakte de Vlaamse regering middelen vrij om het aanbod ‘Nederlands oefenen’ te versterken. Er werden projecten gezocht die de bestaande methodieken rond oefenkansen verbeterden, verspreidden en duurzaam maakten. Maar ook nieuwe projecten die andere organisaties konden inspireren kwamen aan bod. 21 van de 151 voorstellen werden geselecteerd. Onder hen ook het FOMU Fotomuseum en Red Star Line Museum die hun bevindingen deelden op het inspiratieparcours.

Thuis van het Red Star Line Museum verzamelt verhalen over aankomen en je thuis voelen in Antwerpen. Anderstalige vrijwilligers en nieuwkomers zijn partners en co-creatoren in dit verzameltraject met informele taaloefenkansen. Het FOMU Fotomuseum verdiept de taalcompetenties met de gesprekstechniek Visual Thinking Strategies. Aan de hand van kunstwerken worden deelnemers gestimuleerd om in woorden uit te drukken wat ze zien.

Dat de cultureel-erfgoedsector veel taaloefenkansen kan scheppen voor Nederlands Tweede Taal-beoefenaars blijkt uit het aanbod dat te raadplegen is op www.nederlandsoefenen.be. Toch is er ook nog steeds groei mogelijk, met name naar de lagere taalniveaus. Hoe de opleidingen Nederlands Tweede Taal en de sector van het cultureel erfgoed mekaar beter kunnen vinden, was reeds eerder de inzet van studiedagen en workshops. Via het Agentschap Integratie Inburgering, Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw ‘de Rand’ wordt bovendien een hand gereikt en ondersteuning geboden bij het creëren van taaloefenkansen.

Anderstalige vrijwilligers op het Groot Onderhoud

Een taaloefenkans die bovendien ook het talent van anderstalige nieuwkomers in de verf zet, is het creëren van kansen als vrijwilliger. Daar gaat het ook over in sessie 5 van het Groot Onderhoud. Hoe kan een (erfgoed)organisatie zowel een meerwaarde realiseren voor zichzelf als voor de anderstalige vrijwilliger? Hoe benut u dit reservoir van talenten optimaal? Deze sessie vertrekt breed, vanuit diversiteit en gedragenheid, om daarna veel nuttige ervaringen te delen. We kijken naar de kansen en mogelijkheden om anderstalige vrijwilligers volwaardig bij de werking te betrekken. Hoe verloopt de wervingsprocedure? Hoe realiseert u een match tussen organisatie en vrijwilligers? Wat is de rol van taaloefenkansen? Hoe kunt u uw vrijwilligers houden?

Nog niet ingeschreven voor het Groot Onderhoud en geïnteresseerd in het ontwikkelen van taaloefenkansen voor anderstalige nieuwkomers? Schrijf u dan nu nog in.

Foto: CC0

Katrijn Dhamers