Het Groot Onderhoud 2018

Vrijdag 9 november 2018. Die dag houdt u best vrij in uw agenda. Want dan wordt u verwacht in Brussel, samen met honderden andere erfgoedwerkers. Die dag verzamelen we in het Vlaams Parlement voor de achtste editie van het Groot Onderhoud. Samen gaan we werken rond het thema ‘participatie’. Daarom nodigen we u uit om na te denken over wat participatie voor u en uw instelling of organisatie betekent. Een thema als dit is immers allesbehalve vrijblijvend. Vandaar deze uitnodiging: doet u mee?

Programma

10.00 uur: Onthaal

10.30 uur: Verwelkomingen

11.00 uur: Participatie: hoe kan het ons versterken? Een geanimeerd panelgesprek met:

  • Ama Koranteng-Kumi (adviseur beleid De Museumstichting / oprichter Bloei & Groei)
  • Leen Gos (zakelijk en beleidscoördinator, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed)
  • Sandrin Coorevits (coördinator Yper Museum)
  • Bert De Smet (directeur interne organisatie Stedelijk Onderwijs Roeselare/erfgoedvrijwilliger)
  • Moderator: Melat Gebeyaw Nigussie

Een jaar terug ging ‘Expeditie Participatie’ van start. Samen met u probeerden we antwoorden te vinden op een rist vragen over participatie. Zoals: wat is nu de meerwaarde? Wat is schijnparticipatie? Is er een verschil met vrijwilligerswerk? Opvallend: een aantal bezorgdheden kwam steeds weer aan de oppervlakte. Zijn die terecht of niet? En zo ja: wat valt eraan te doen? Dit panel laat zijn licht schijnen over deze kwestie. En zo bent u helemaal mee met het p-woord. Bovendien krijgt u een (aangename) participatieve verrassing geserveerd!

12.15 uur: Patrick Allegaert (voorzitter OCE)

12.30 uur: Lunch & infobeurs

14.00 uur: Parallelsessies

‘Participatie’ werd in het jongste Cultureelerfgoeddecreet benoemd als vijfde basisfunctie voor de erfgoedwerking. Maar hoe krijgt dat buzzword nu een concrete invulling? Tijdens de namiddag krijgt u ruimschoots de gelegenheid om te leren, te overleggen en inspiratie op te doen. Kortom, om te participeren! Maak uw keuze uit deze acht sessies:

Sessie 1 | Participatie in het hart van uw organisatie. Een dynamisch stakeholdersmanagement (VOLZET)

Erfgoedorganisaties hebben een aantal instrumenten om hun stakeholders bij hun beleid te betrekken: raden van bestuur, beheersorganen of adviescomités. Idealiter zorgen deze platformen ervoor dat een grote(re) groep van belanghebbenden de werking van uw organisatie draagt. In de praktijk is dit echter niet altijd gemakkelijk. Met stakeholdersmanagement zorgt u ervoor dat die spelers ook echt betrokken worden, zowel binnen als buiten de formele advies- en beslissingsorganen.

Tijdens deze sessie verkennen we dat ‘stakeholdersmanagement’, gaan we na  wat het voor uw organisatie kan betekenen en definiëren we types stakeholders waarmee u te maken krijgt. Bovendien benoemen we de randvoorwaarden, maar ook enkele gangbare methodieken. Aan het einde van deze sessie kent u de belangrijkste tools en inzichten om participatie in het hart van uw organisatie te brengen. Waar daar komt stakeholdersmanagement uiteindelijk op neer: samen beleid maken én uitvoeren!

Sprekers: Veerle Opstaele (docent Arteveldehogeschool) en Wim Van Severen (directeur deBuren)

Sessie 2 | Participatief waarderen: hoe conflicten voor zijn?  

Collectiewaarderingstrajecten zijn allang geen onbekende meer in onze sector. De ervaring leert dat wanneer u een waaier van belanghebbenden betrekt bij belangrijke beslissingen over uw collecties, de kans groot is dat er conflicten ontstaan. Dan is de vraag: hoe kunt u die conflicten oplossen? Of, veel beter nog, voorkomen? Dat onderzoeken we aan de hand van een concrete casus. We gaan dieper in op de verschillende niveaus van participatie, telkens met hun voor- en nadelen en de daaraan gekoppelde methoden. U waardeert toch ook?

Spreker: Anne-Cathérine Olbrechts (adviseur behoud en beheer FARO)

Sessie 3 | Klein museum, groot bereik

Kleine(re) musea kijken vaak op naar hun grotere collega’s. Die hebben meer middelen en personeel en dus ook meer mogelijkheden. Terecht? Desondanks hebben de kleine musea vele troeven en ook zelfs voordelen. Bijvoorbeeld op het vlak van participatie. Dat blijkt duidelijk uit de trajecten rond het 'participatieve museum'. Opvallende conclusie daarbij was dat de kleinere musea vaak op een innovatieve en experimentele manier te werk gaan, op een manier die menig 'groot' museum tot voorbeeld kan strekken.  In deze sessie komen het Stadsmuseum Lier, het Stadsmuseum Lokeren en Hof van Busleyden aan bod. Vervolgens gaan we in gesprek over de relevantie en de mogelijkheden om participatief te werken.   

Sprekers: Leen Heyvaert (conservator Stadsmuseum Lokeren), Griet Van Opstal (teamleider Stadsmuseum en Erfgoed stad Lier), Marijke Wienen (conservator participatie en ondersteuningsstrategieën Museum Hof van Busleyden), Jeroen Janssens (Erfgoedcel Kempens Karakter) en Daphné Maes (Consulent Heemkunde Vlaanderen)

Sessie 4 | De rol van de erfgoedprofessional (en wat met het delen van verantwoordelijkheid)?

Wat is de rol van het publiek bij de preservering van het cultureel erfgoed in Vlaanderen? En wat betekent die publieksparticipatie voor de erfgoedprofessional? Participatie betekent niet alleen ‘meedoen’ of ‘deelnemen’, maar impliceert ook tweerichtingsverkeer en andere vormen van beslissen. Om kort te gaan: is het dan de bedoeling dat professionals en het publiek samen de verantwoordelijkheid opnemen en delen voor het beheer en behoud van ons erfgoed? In deze sessie gaan we dieper in op deze vraag. Ook methodologisch is het participatie troef. We gaan het gesprek met u aan, aan de hand van de Socratische dialoog.

Spreker: Bill Wei (senior conservation scientist Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Nederland))

Sessie 5 | Anderstalige vrijwilligers en talenten: meer dan deelnemen

Werken met anderstalige vrijwilligers en talenten? Denkt u dan: ‘Ja, misschien relevant voor anderen, maar niet realiseerbaar voor ons’? Maar is dat wel zo? Hoe kan een (erfgoed)organisatie zowel een meerwaarde realiseren voor zichzelf als voor de anderstalige vrijwilliger? Hoe benut u dit reservoir van talenten optimaal?

Deze sessie vertrekt breed, vanuit diversiteit en gedragenheid, om daarna veel nuttige ervaringen te delen. We kijken naar de kansen en mogelijkheden om anderstalige vrijwilligers volwaardig bij de werking te betrekken. Hoe verloopt de wervingsprocedure? Hoe realiseert u een match tussen organisatie en vrijwilligers? Wat is de rol van taaloefenkansen? Hoe kunt u uw vrijwilligers houden?

Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen.

Sprekers: Maria Arredondo en Veerle Milh (Atlas)
Moderatie: Katrijn D’hamers, adviseur participatie en diversiteit, FARO

Sessie 6 | Yes, you c@n: participatie via sociale media

Hoe kunnen erfgoedorganisaties écht connecteren op digitaal vlak? De Britse socialemedia-experte Mar Dixon toont de weg met projecten met en in musea zoals @AskaCurator, @TeensInMuseums, @CultureThemes, @52museums en @MuseumSelfieDay. Haar engagement achter deze initiatieven reikt echter veel verder dan het creëren van 'buzz'. Want het idee bij deze acties is dat mensen op die manier werkelijk mee de werking van musea aansturen: door te laten horen op Twitter wat zíj willen weten, of door op Instagram te tonen wat zíj appreciëren. Musea kunnen deze stemmen beter niet naast zich neerleggen. Zo bepaalt het publiek dus mee de agenda.

Mar Dixon komt haar creatieve en innovatieve digitale projecten toelichten. Daarna volgt een groepsgesprek rond de mogelijkheden, kansen of uitdagingen bij digitale participatie. Daarbij zijn uw input en ervaringen zeer welkom.

Spreker: Mar Dixon. Presentatie in het Engels.

Sessie 7 | Participatie: een kwestie van strategie?

Participatie komt, simpel gesteld, neer op veranderingsmanagement. Want wie participatief wil gaan, moet de ‘traditionele’ manier van werken in vraag durven stellen. Maar veranderingen binnen een organisatie zijn vaak moeilijk. Vooral omdat velen het gevoel hebben dat alle houvast wegvalt. Een heldere strategie - al dan niet in de vorm van een strategisch participatieplan - kan dan een mogelijk antwoord bieden. Want het zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie betrokken is, én op eenzelfde golflengte komt te staan.

Tegelijkertijd maakt een weldoordachte strategie voor alle betrokken medewerkers duidelijk waarom participatie prioritair is/wordt/blijft, wie daarbij betrokken kan worden en hoe het in de praktijk wordt omgezet. En niet in het minst draagt zo’n strategie ook de sleutels in zich om als organisatie consistent en op lange termijn te werken. Maar hoe begint u eraan?

Sprekers: Owain Rhys (community engagement and participation manager National Museum Wales) en Sofie De Ruysser (Consulent beleid en strategie MAS). Presentatie deels in het Engels.

Sessie 8 | Co-design: participatie in de vormgeving

Hebt u al gehoord van co-design? Dat is erop gericht om de gebruikers te laten participeren in het ontwerpproces van dingen of plaatsen. In deze sessie gaan we dieper in op het hoe en waarom van het samen vorm-geven. Daarbij stellen we ons de vraag hoe en op welk moment we erfgoedgemeenschappen kunnen betrekken bij de vormgeving van erfgoedplekken, en bij de ontwikkeling van tentoonstellingen. Er worden enkele gebruikte methodieken en tools aangereikt en er wordt gewezen op aandachtspunten en valkuilen. De sprekers geven voorbeelden uit hun eigen praktijkondervinding en uw ervaringen vanuit de erfgoedsector zijn daarbij zeer welkom.

Sprekers: Liesbeth Huybrechts (UHasselt / Participatory Design) en Lorna Cruickshanks (British museum / freelance consultant)
Presentaties deels in het Engels.

15.30 uur: Koffiepauze     

16.30 uur: Toespraak door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz

16.45 uur: Uitreiking van de Prijs duurzaam (museum)product 2018

17.00 uur: 10 jaar FARO: de verrassing!

17.30 uur: Ten slotte …

17.30 - 19.00 uur: Receptie

Partners

Land van Bardijn

 

 

 

Inschrijven

Praktische info

Begindatum
Locatie
Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Prijs
Gratis
Meer info

Inschrijven kan via onderstaand formulier.

Contactpersoon
Adviseur participatie | educatie
T
02 213 10 71

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...