Gelijke kansen in het onderwijs: wat kan cultureel erfgoed hier betekenen?

Diversiteit in de klas

Wat kan cultureel erfgoed betekenen in het streven naar gelijke kansen in het onderwijs? In het online dossier van de landelijk erkende jeugdvereniging Tumult zitten alvast enkele aanknopingspunten.

De jongeren van Bataljong, een project binnen Tumult, verdiepten zich een jaar lang in het thema gelijke kansen in het onderwijs. Ze goten hun aanbevelingen in vier infographics en ontwikkelden een stellingenspel.

Ze kregen input van socioloog Christof Bex, Teach for Belgium, professor Orhan Agirdag en Oproep voor een Democratische School. Ze verdiepten zich nog extra in het thema met artikels over het onderwerp en de documentaire Exit Concentratie.

Warme oproep

Het dossier leest als een warme oproep voor het streven naar gelijke kansen. Zowel voor cultureel-erfgoedinstellingen als voor het geschiedenisonderwijs zitten er concrete insteken in. Onder het luikje 'leerkrachten' lezen we bijvoorbeeld het advies om de leerstof met andere ogen te bekijken: "Durf leerstof te bekijken vanuit een multiculturele bril, bekijk het eens vanuit andere ogen. Het is belangrijk dat elke leerling zich kan herkennen in de leerstof, voor hun zelfvertrouwen en -waardering."

De geschiedenis die je op school leert, meldt Tumult verder in het dossier, is eenzijdig eurocentrisch: "Leren wij over Mandela, Malcolm X, Mohamed El Khattabi, Averoes? Leren wij over de vele Noord-Afrikanen die hebben meegevochten tijdens de wereldoorlogen? De ‘kruistochten’ en ‘ontdekkingsreizen’ worden in de geschiedenislessen vaak vanuit een christelijk, Europees perspectief aangebracht. De geschiedenis die we aanleren op school is ook gedomineerd door mannelijke figuren, women’s history komt er niet aan bod. Het is belangrijk voor de eigenwaarde van leerlingen om zich te kunnen herkennen in het curriculum."

Veel tips doen denken aan de Universal Design for Learning-methodiek, die ook door vele erfgoedinstellingen wordt toegepast: aandacht voor zintuiglijke ervaringen, variatie in leermethoden.

Meerstemmig erfgoed

Binnen de erfgoedsector is het bovendien uitkijken naar de uitkomsten van het project 'Meerstemmig erfgoed' waarbij verschillende erfgoedinstellingen in Limburg samen met de Provincie Limburg, de Hogeschool PXL en de Universiteit Antwerpen werken aan een matrix voor multiperspectiviteit in erfgoededucatie.

Het dossier van Bataljong raadpleegt u op de website van Tumult.

Katrijn Dhamers