Dien uw masterscriptie in bij het Olbrechtsgenootschap

Foto's uit het Olbrechtsarchief bij Het Letterenhuis (c) FARO

Nog tot 30 november 2019 kunnen masterstudenten hun masterscriptie indienen voor bekroning door het Olbrechtsgenootschap. Het onderwerp van de scripties moet binnen het domein van de volkscultuur vallen.

Bij de bekroning van een masterscriptie wordt 1.000 euro toegekend. Het Frans M. Olbrechtsgenootschap stimuleert wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het brede veld van de volkscultuur, ter nagedachtenis van de bekende Vlaamse volkskundige en etnograaf Prof. Dr. Frans Maria Olbrechts.

Voor meer informatie over Frans Olbrechts en het Olbrechtsgenootschap, raadpleeg de website.

Wie was Frans Olbrechts?

Frans Olbrechts (1899-1958) verwierf faam als etnoloog-antropoloog, als professor in de etnologie aan de Universiteit van Gent, als kenner van de Indiaanse en Afrikaanse kunst en cultuur, als verzamelaar van etnische kunst en organisator van indrukwekkende etnografische tentoonstellingen en als directeur van het Museum van Belgisch-Congo. Hij maakte deel uit van vele wetenschappelijke colleges en commissies. Nochtans zou hij zonder zijn aandacht voor de volkskunde allicht nooit de wetenschapper geworden zijn die hij geworden is. 

Reglement voor het indienen van masterscripties

Scripties kunnen ter bekroning worden ingestuurd volgens de voorwaarden in het reglement.

Voorwaarden

  • Indienen van de scriptie in drie exemplaren;
  • een onderwerp behandelen uit de volkscultuur;
  • deadline indienen: vóór 1 december 2017.

De masterscripties worden door een deskundige jury beoordeeld volgens de algemeen toegepaste criteria voor de beoordeling van een wetenschappelijk onderzoeksproject. Bij de beoordeling gaat de aandacht onder meer uit naar:

  • de beschrijving van de onderzoeksopzet,
  • de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoeksonderwerp,
  • de uitwerking van de probleemstelling,
  • de verantwoording en de uitwerking van de gehanteerde methode,
  • het creatief gebruik van de informatiebronnen,
  • de verwerking en de presentatie van de onderzoeksgegevens en
  • het hanteren van correct taalgebruik.

Aanvragen tot bekroning kunnen ingediend worden bij de secretaris van het Frans M. Olbrechtsgenootschap. In het voorjaar van 2020 worden de beoordelingen meegedeeld. De prijs kan slechts tweejaarlijks worden toegekend. Aanvragen in verband met masterscripties gebeuren telkens vóór 1 december van de oneven jaren.

Foto: Foto's uit het Olbrechtsarchief bij Het Letterenhuis (c) FARO

Katrijn Dhamers