Aan de slag met een meerstemmige museale praktijk

100 x Congo © Frederik Beyens

Een meerstemmige praktijk ontwikkelen? "Gemakkelijker gezegd dan gedaan", horen we u al zeggen. Want hoe begint u eraan? Hoe overtuigt u collega’s om mee aan die kar te trekken zonder dat ze het gevoel hebben iets te verliezen maar integendeel, iets bij te winnen? Hoe gaat dat stapsgewijs, drempels beslechten om een meer inclusieve praktijk te bereiken?

Wellicht deelt u verschillende bezorgdheden, zoals:

  • Hoe daagt u het perspectief en referentiekader uit bij uw bezoekers?
  • Hoe zorgt u voor draagvlak bij het lokale gemeentelijke bestuur?
  • Hoe kunt u een meerstemmige praktijk bij de gidsen stimuleren?
  • Wat betekent meerstemmigheid voor uw collectie- en verzamelbeleid? Voor uw medewerkersbeleid?

Naar een meerstemmige en inclusieve praktijk

Koloniale propagandafoto. Congolese man met kind voor een geschilderd decor © Collectie MAS (AE.1963.0063.0023.D)

Voor het MAS was de expo 100 x Congo. Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen de gelegenheid om een meerstemmige strategie voor het museum te verkennen. In deze expo zet het MAS honderd Congolese cultuurvoorwerpen in de kijker, omringd door historische verhalen. Voor de expo werkte het museum samen met Belgische en Congolese kunstenaars, filmmakers, onderzoekers en personen van de Afrikaanse diaspora in Vlaanderen en Brussel.

De hamvraag bij aanvang van het traject was: "Hoe kan de tentoonstelling 100 x Congo het MAS stimuleren om verder de gekozen dekoloniale weg in te slaan en meerstemmig, inclusiever én dus rechtvaardiger te worden?"

Krachtbeeld (nkishi) van chef Nkolomonyi, Songye volk. Collectie MAS, Antwerpen (AE.1940.0001.0047) Foto: Michel Wutys en Bart Huysmans

In een webinar op dinsdagvoormiddag 27 april zoeken FARO en het MAS antwoorden op deze uitdagingen. MAS-medewerker Nadia Nsayi stelt de nota 100 x Congo, wat nu? voor. Ze blikt terug op de manier waarop het MAS de expo heeft uitgewerkt (de aanpak), bespreekt de mate waarin de doelstellingen werden bereikt (de tussentijdse resultaten) en sluit af met lessen voor een meer dekoloniale aanpak (conclusies en aanbevelingen). MAS-publiekswerker Tammy Wille geeft meer uitleg over de betrokkenheid van de publiekswerking bij de expo, de gidsenwerking en de inspanningen voor het onderwijs en families. En doctoraatsstudent Baudouin Mena deelt zijn ervaring als gids en presentator van de podcast 100 x Congo.

Ook u kunt er bij zijn. Schrijf u gratis in via de FARO-kalender. Zit u zelf met vragen? Laat ze ons zeker op voorhand weten via het inschrijfformulier!

Foto's:

  • 100 x Congo © Frederik Beyens
  • Koloniale propagandafoto. Congolese man met kind voor een geschilderd decor. Wereldtentoonstelling Antwerpen, 1894. © Collectie MAS (AE.1963.0063.0023.D)
  • Krachtbeeld (nkishi) van chef Nkolomonyi, Songye volk. Collectie MAS, Antwerpen (AE.1940.0001.0047), Foto: Michel Wutys en Bart Huysmans
Katrijn Dhamers