VIAA digitaliseert kranten uit de Eerste Wereldoorlog

Hobooksch frontblaadje - foto S. Tavernier - (c) Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Dankzij een project van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wordt een grootschalige digitalisering van kranten uit de periode 1914-1918 gerealiseerd. Met dit project zet het VIAA een eerste stap om naast het audiovisueel erfgoed ook het papieren erfgoed duurzaam te bewaren en digitaal toegankelijk te maken.

Door de herdenking van de Eerste Wereldoorlog is er een hernieuwde belangstelling voor nieuwsbladen en kranten uit deze belangrijke periode. Het is een tijd waarin 'het nieuws' vooral nog op papier wordt verspreid, en deze publicaties vormen dus een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van het leven in Belgiƫ tijdens deze oorlogsperiode. Het is bovendien een kwetsbare bron, vanwege de vaak slechte papierkwaliteit waarop de bladen gedrukt werden. Digitalisering is dus absoluut noodzakelijk om de inhoud van deze documenten voor de toekomst te bewaren.

Het project is gegroeid uit een samenwerking tussen het Vlaams Instituut voor Archivering, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO en PACKED. Er zullen collecties gedigitaliseerd worden van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven, de Provinciale Bibliotheek Limburg, de archiefinstellingen ADVN, Amsab, AMVB, KADOC en het Liberaal Archief, en het Memorial Museum Passchendaele 1917.

Op vraag van het VIAA voert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de eerste, inventariserende fase uit. Bij de tien deelnemende bewaarinstellingen worden periodieke publicaties uit '14-'18 geĆÆnventariseerd: meer informatie

Naast dit traject werkt VIAA i.s.m. PACKED, expertisecentrum voor digitaal erfgoed, een digitaliseringsprogramma uit voor het audiovidueel erfgoed: meer informatie

Jeroen Walterus
Vrije tags
digitaal erfgoed
Vlaamse Erfgoedbilbiotheek
digitaal archiveren
Wereldoorlog I
VIAA
Trefwoorden
Digitale ontwikkeling
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector