Resultaten derde ENUMERATE Core Survey bekend

enumerate

Het Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2015, opgesteld door Gerhard Jan Nauta en Wietske van den Heuvel (DEN) namens Europeana, presenteert de resultaten van de derde ENUMERATE Core Survey die afgelopen voorjaar plaatsvond. Core Survey 3 is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd door het ENUMERATE Team, als onderdeel van het grotere Europeana v3.0 project. Zo’n 1000 organisaties uit 31 verschillende Europese landen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Voor België namen 7 instellingen deel.
 
Een aantal highlights uit het rapport:

  • 84% van de respondenten heeft inmiddels een digitale collectie. De meeste instituten hebben een rijke mix aan erfgoedmateriaal.
  • 41% van de instituten heeft een digitaliseringsplan (was 36% in 2013).
  • Meer dan de helft (60%) van de respondenten heeft born digital objecten in de collectie (was 53% in 2013).
  • Instituten geven aan dat 45% van hun beschrijvende metadata online beschikbaar is voor algemeen gebruik. Bibliotheken zijn hier het meest actief (68%), musea het minst (31%).
  • 38% van de instituten verzamelen statistieken over het gebruik van hun sociale media (was 32% in 2013).
  • Opvallend is dat de respondenten een afname (-5%) voorzien (in de komende twee jaar) in het aantal objecten dat digitaal beschikbaar is via de eigen website. Er wordt wel een groei verwacht via externe kanalen zoals Europeana (+7%), nationale aggregatoren (+6 %) en APIs van de organisaties zelf (+6%).
  • 47% van de respondenten heeft nog geen oplossing voor duurzaam behoud op de lange termijn gebaseerd op internationale standaarden voor digitale duurzaamheid.

 


De indicatoren van de ENUMERATE survey worden grotendeels overgenomen in het Cijferboek cultureel erfgoed.

Bron: DEN

Jeroen Walterus