FARO lanceert nieuw traject fondsenwerving

FARO lanceert een nieuw begeleidingstraject voor organisaties met of zonder ervaring in fondsenwerving. Naast twee gezamenlijke sessies zijn er ook drie individuele begeleidingsmomenten op maat van elke deelnemende organisatie. Verneem snel hoe u kan deelnemen aan dit aanbod!

We boden de voorbije jaren al vorming aan over fondsenwerving. Met ‘fondsenwerving’ bedoelen we dan vooral mecenaat (giften, legaten, schenkingen), zowel van particulieren als van bedrijven. De focus van de voorbije trainingen was toegespitst op de uitbouw van een sterke donateurenwerking en de communicatie daarrond.

Wat is nu de belangrijkste les die we uit deze vormingstrajecten trekken? Dat de stap van theoretische vorming naar concrete fondsenwerving niet altijd evident blijkt. Een aantal organisaties heeft net dat ietsje meer begeleiding nodig om daadwerkelijk hun fondsenwerving op te starten of verder te ontwikkelen. Daarenboven zijn de individuele verschillen tussen organisaties van die aard dat niet alles in één gezamenlijke vorming aangepakt kan worden.

Aanbod op maat

Daarom heeft FARO i.s.m. Ilja De Coster, een ervaren expert fondsenwerving, een aanbod ontwikkeld dat organisaties zowel gezamenlijk als individueel op maat begeleidt. Dit aanbod is dus zowel nuttig voor organisaties met als zonder ervaring in fondsenwerving, want de begeleiding gebeurt op maat van uw behoeften. Organisaties die nog niet veel ervaring hebben kunnen we met dit aanbod begeleiden om een concreet fondsenwervingsplan of -project uit te werken. We kunnen hen ook helpen om zo mogelijk al eerste acties uit te voeren, en zo de beslissende stap te zetten van inzicht naar praktijk. Voor organisaties die al meer ervaring hebben, kan dit traject een kans zijn om hun huidige fondsenwervingstrategie en -acties door te laten lichten, knelpunten te remediëren of/en nieuwe pistes te ontwikkelen.

Individuele begeleiding door goede experts is natuurlijk niet goedkoop. Maar door een ‘groepsaankoop’ kan een reële korting gegeven worden, mits er voldoende aanmeldingen zijn. Vanaf vier deelnemende organisaties krijgen we een korting van 10%. Daar bovenop geeft FARO 20% korting aan de eerste vijf organisaties die zich aanmelden! Haast u, want er kunnen maximaal acht organisaties deelnemen.

Lees meer over het vormingstraject en de inschrijvingsvoorwaarden in het kalenderitem 'Fondsenwerving: van inzicht tot succesvolle praktijk'.

Jeroen Walterus