De panoramavrijheid: een nieuwe uitzondering in het Belgisch auteursrecht

Prosopee - CC BY-SA 3.0

Op vraag van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed formuleerde advocaat Joris Deene (SA&S) een interpretatief advies over de zogenaamde ‘panoramavrijheid’. Dit is een nieuwe uitzondering die sinds 15 juli 2016 in het Belgische auteursrecht van kracht is.

Deze uitzondering werd ingevoerd middels de wet van 27 juni 2016 tot wijziging van het wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid. Met deze nieuwe ‘panoramavrijheid’ uitzondering, kan iedereen voortaan vrijelijk zijn zelfgemaakte foto’s van kunstwerken op openbare plaatsen of van gebouwen zoals het MAS of het Atomium, op het internet plaatsen en verspreiden, zij het onder bepaalde voorwaarden. Ook erfgoedinstellingen kunnen gebruikmaken van deze uitzondering, mits aan de voorwaarden is voldaan. U leest er meer over in het advies.

Foto: Prosopee - CC BY-SA 3.0

Jeroen Walterus