Netwerkdag mondelinge geschiedenis

Een vrouw wordt geïnterviewd. Foto: Greta Hoffman via Pexels.com

Maandag 13 november organiseren Red Star Line Museum en FARO een workshop over privacy en ethiek bij mondelinge geschiedenis. Volgende vragen staan centraal:

  • Hoe ontsluiten we verhalen en beschermen we tegelijkertijd de verhalenschenker?
  • Welke ethische codes hanteren we bij het verzamelen van die verhalen?

Bent u een collectiemedewerker van een museum, archief of erfgoedbibliotheek, erfgoedcel of landelijke dienstverlener die werkt met mondelinge geschiedenis? Ontdek in deze workshop praktische tools om de privacy van verhalenschenkers te respecteren en ethisch om te gaan met de inhoud van de getuigenissen.

Privacy, GDPR en ethiek

Ontwerp: Wannes Daemen

Het afgelopen anderhalf jaar werkte het Red Star Line Museum aan het project Privacy, GDPR en ethiek bij collectiebeheer, ontsluiting en verwerving van biografisch erfgoed. Dit project ging na hoe het museum hedendaags erfgoed met levende personen en/of gevoelig materiaal op een duurzame en ethische manier kan registreren en ontsluiten. Een van de projectresultaten is een risicoanalysetool om te bepalen of het interview gevoelige persoonsgegevens bevat, of deze ontsloten kunnen worden en zo ja, hoe? 

Tijdens de workshop deelt het Red Star Line Museum de projectresultaten graag met u. We gaan onder meer in op het belang van een goed uitgewerkt beleid, protocol en juridisch kader. Daarnaast is er veel ruimte voor ervaringsdeling tussen de deelnemers. Aan de hand van concrete oefeningen werken we samen aan nieuwe tools om de ontsluiting van biografisch erfgoed vlotter te doen verlopen, waarbij de privacy en noden van de verteller centraal staan. 

Ontdek het volledige programma en informatie over inschrijven in de FARO-kalender.

Deze vorming is een initiatief van het Red Star Line Museum en FARO, en wordt georganiseerd binnen het Lerend netwerk Mondelinge Geschiedenis. 

Meer lezen?

Interesse in het Lerend netwerk Mondelinge Geschiedenis? Hier leest u een verslag van de kick-off en hier komt u meer te weten over de verdere plannen van het lerend netwerk.

Ontdek op de Erfgoedwijzer het dossier over Mondelinge geschiedenis, waar u onder meer heel wat voorbeelddocumenten vindt. Wil u zelf informatie over projecten, documenten … delen? Neem contact op met Jelena Dobbels (Jelena.Dobbels@faro.be).

Foto: Greta Hoffman via Pexels.com // Red Star Line Museum. Ontwerp: Wannes Daemen

Jelena Dobbels