Kick-off lerend netwerk mondelinge geschiedenis

CoWomen via Unsplash

Steeds meer erfgoedorganisaties zetten mondelinge-geschiedenisprojecten op poten, en gelijk hebben ze! Verhalen van ooggetuigen maken het verleden immers tastbaar en concreet. Bovendien geven ze een unieke kijk op hoe het verleden werd beleefd en verwerkt, en dat door mensen die het hebben meegemaakt. 

Alleen maar voordelen dus, maar tegelijkertijd is mondelinge geschiedenis ‘bedrijven’ ook een hele uitdaging. Want hoe pakt u zo’n traject goed aan? Met welke (privacy)voorwaarden moet u rekening houden? Wat zijn de nieuwste methoden om deze bronnen te registreren en (digitaal) te ontsluiten? Welke rol neemt u als interviewer op en hoe betrekt u vrijwilligers bij het proces? Hoe maken we al die getuigenissen zichtbaarder en doorzoekbaar voor andere erfgoedwerkers en onderzoekers? En zijn al die getuigenissen wel zo betrouwbaar?

Programma

Omdat erfgoedwerkers veel van elkaar kunnen leren start FARO met Amsab-ISG een lerend netwerk over bovenstaande (en andere) vragen. Deze ontmoeting op 22 maart geeft daartoe het startschot.

Zowel makers als geïnterviewden vertellen over hun ervaringen. Zo merkt u meteen wat het potentieel van mondelinge geschiedenis is. Bovendien brengen we, samen met u, de uitdagingen ervan in kaart. Niet te missen dus! Een gedetailleerd overzicht van het programma vindt u in de FARO-kalender. U kunt zich daar ook inschrijven.

Foto: CoWomen via Unsplash

Jelena Dobbels