Veldtekening cultuureducatie online

Detail cover Veldtekening cultuureducatie

Wat is nu precies cultuureducatie? Welke spelers in het culturele veld zetten zich hiervoor in? Hoe gaan ze te werk? Welke visie hebben ze en welke doelen streven ze na? Wat zijn de sterktes en zwaktes van het cultuureducatieve veld? En wat zijn de kansen en bedreigingen voor de toekomst van de cultuureducatie?

Op vraag van minister Schauvliege namen Lode Vermeersch en Anneloes Vandenbroucke (HIVA) deze vragen onder de loep. Het resultaat van dit onderzoek is de Veldtekening cultuureducatie. Beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse . Dit rapport kwam tot stand met ondersteuning van het departement CJSM en er werd tevens afgestemd met minister van Onderwijs Smet. Het rapport zal immers de basis vormen voor een strategisch beleidskader cultuureducatie dat wordt voorgesteld op de Dag van de Cultuureducatie (24 januari 2012).

In het rapport leest u meer over tendensen die cultuureducatie de laatste jaren wind in de zeilen hebben gegeven. De auteurs situeren cultuureducatie in de Vlaamse regelgeving, want het betreft een transversale aangelegenheid waar verschillende decreten naar verwijzen. De veldanalyse brengt de sector in kaart en gaat in op noden en behoeften, bijvoorbeeld met betrekking tot vorming en expertisedeling. Een SWOT van de cultuureducatie geeft aanleiding tot zeventien beleidsconclusies en -aanbevelingen. Erfgoededucatie krijgt in deze veldtekening ruime aandacht.

U kunt het volledige rapport downloaden of een samenvatting met de belangrijkste aanbevelingen lezen.

Jacqueline van Leeuwen