Recordaantal vacatures in 2019

Foto: Olivier Collet via Unsplash

Elk jaar telt FARO de cultureel-erfgoedvacatures* die op zijn website verschijnen. In 2019 waren dat er maar liefst 218. Een sterke stijging, want in 2018 telden we er 138, en in de jaren daarvoor bleef het cijfer 'hangen' rond 130 (met één uitzondering: 2014, met 166 nieuwe vacatures).

Een sterke toename dus, die uiteraard verschillende oorzaken heeft. Er waren natuurlijk de stijgende werkingsmiddelen vanaf januari 2019. Wellicht vonden ook meer werkgevers de weg naar ons vacaturekanaal. Zo merken we bijvoorbeeld meer federale spelers op. Ook zien we een duidelijke invloed van de subsidies voor de inhaalbeweging digitale collectieregistratie. De stijging kan ook het gevolg zijn van de verwachte pensioneringsgolf, waarover we eerder al schreven.

Om welke vacatures ging het precies?

overzicht vacatures 2019

Enkele opvallende tendensen:

  • Net als de voorbije jaren kwamen de meeste vacatures uit de museumsector.
  • Net als de voorbije zeven jaar zijn er veel vacatures in het domein van educatie en publiekswerking.
  • Nieuw is dat vacatures die expliciet betrekking hebben op digitalisering de tweede plaats innemen (dit is deels het effect van de subsidies).
  • In vergelijking met vroeger verschenen op onze website in 2019 minder vacatures over archiefbeheer.
  • 10% van de vacatures was tijdelijk en gericht op projectmedewerkers of mensen in een BIS-traject (dit telden we vorige jaren niet).

*We namen enkel betaalde functies op in dit onderzoek. Onderzoeksopdrachten aan universiteiten en algemene functies m.b.t. cultuurbeleid verschijnen ook op onze website, maar werden niet meegenomen in dit onderzoek. Hetzelfde geldt voor buitenlandse vacatures en algemene ondersteunende functies (administratief medewerker, boekhouder, medewerker restaurant).

Foto: Olivier Collet via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen