Stevent onze sector af op een structureel tekort aan werkkrachten?

grafieken

Groeit Vlaanderen uit tot een knelpuntregio? Door de uitstroom van de babyboomers zullen er in de nabije toekomst structurele problemen ontstaan bij het invullen van vacatures. Sommigen spreken van een war for talent die zal losbarsten om hooggeschoolden te kunnen aanwerven. Klopt dit wel? En wat is de plaats van de erfgoedsector in dit doemscenario?

De cijfers

Het Vlaams Steunpunt Werk analyseerde onlangs de cijfers op basis van twee elementen:

  • de vervangingsvraag, berekend op basis van het aantal 55-plussers dat nu in een sector werkt (en die dus zullen uitstromen);
  • de uitbreidingsvraag, die rekening houdt met het groeipotentieel van een sector (verwachten we dat er jobs bijkomen omdat de sector groeit).

Als de vraag op deze twee elementen hoog is, dan dreigt er een probleem in de toekomst. Vooral omdat we weten dat de bevolking op arbeidsleeftijd (en dus het aantal werkzoekenden) zal inkrimpen.

Waar staat onze sector?

De cijfers van het Steunpunt Werk zijn zeer algemeen en het is dus even zoeken naar onze sector. Die is opgenomen in het luikje 'onderwijs en overheid', een sector die een sterke vergrijzing kent. In deze sector zijn 55-plussers goed voor een aandeel van 17,6%. Enkel de sector 'vervoer en communicatie' heeft een hoger percentage (18,7%).

Volgens ons eigen cijferboek is de vervangingsvraag in de cultureel-erfgoedsector zelfs nog groter, want in 2014 was het aandeel 55-plussers in onze organisaties maar liefst 21,6%. 

De cultureel-erfgoedsector heeft zodoende een beduidend hogere vervangingsvraag dan bijvoorbeeld de bouw of de horeca. Onze uitbreidingsvraag ligt volgens het Steunpunt Werk echter lager dan bijvoorbeeld de gezondheidszorg (door een toename van de vergrijzing zal de vraag naar zorg toenemen). De groeiverwachting van de sector overheid en onderwijs is 0,1%, in de zorgsector is dat 2,7%.

Kortom

Alles welbeschouwd zijn we toch een van de sectoren waar de vraag naar nieuwe arbeidskrachten het sterkst zal zijn. Het Steunpunt Werk merkt wel fijntjes op dat deze categorie door de overheid gestuurd wordt. Dat wil zeggen dat het beleid zou kunnen beslissen om niet iedereen te vervangen en zo te besparen. In dat geval zal er geen sterke toename van vacatures zijn. Maar daar gaan we niet van uit, natuurlijk.

Wat nu?

Gezien de verwachte hoge vervangingsvraag is het opmaken van een successieplanning voor uw organisatie geen overbodige luxe. Wij werken alvast aan een handleiding.

Jacqueline van Leeuwen