Masterstudenten Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) zoeken stageplaatsen

Studenten, CC0

Een grote nieuwsgierigheid en diepe bekommernis voor wat er vandaag gebeurt met (relaties tussen) generaties, culturen, leefwerelden en omgevingen”, dat drijft studenten sociale en culturele pedagogiek. In hun opleiding houden ze eigentijdse vormen van educatie en samenleven kritisch tegen het licht. Bovendien ontwerpen ze praktijken die leiden tot reële veranderingen in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Thema’s die hen daarbij bijzonder interesseren zijn migratie, interculturaliteit, stad en technologie, onderwijs, democratie en participatie.

Stageplaatsen gezocht!

Hun praktijkstage, ook wel gekend als de ‘lange stage’, is een verplicht opleidingsonderdeel van 20 studiepunten. Studenten lopen stage in het eerste semester van de tweede Master. De stage begint ten vroegste op 15 augustus en loopt ten einde ten laatste aan het begin van de examenperiode in januari. De stage duurt 16 weken van 5 werkdagen per week en dat in één ononderbroken periode.

De opleiding is specifiek op zoek naar stageplaatsen voor projecten over bijvoorbeeld migratie, interculturaliteit, stad en technologie, onderwijs, democratie en participatie. In het document als bijlage vindt u meer informatie en een aanmeldingsformulier. U kunt stageplaatsen indienen tot 18 oktober 2018.

Foto: CC0

Jacqueline van Leeuwen