Focus op Europa: mooi vormingsaanbod van Cultuurloket

Europese vlag. Foto: Markus Spiske via Unsplash

Internationalisering is een belangrijke opdracht van cultureel-erfgoedorganisaties. Zoals we in onze nieuwjaarsbrief aankondigden, start bij FARO binnenkort een projectmedewerker internationalisering. Die zal zich onder meer buigen over vragen als waar nu de grootste kansen zitten, welke spelers daarbij belangrijk zijn en hoe u financiering vindt. Onze collega's van Cultuurloket geven de komende twee maanden al een deel van het antwoord met Focus op Europa, een cultuurbreed aanbod aan gratis infosessies.

Opzet van de reeks

De sessies zijn bedoeld voor adviseurs, consulenten en (freelance) begeleiders die organisaties en individuen uit de brede cultuursector adviseren bij het maken en aanvragen van hun plannen.

In deze sessies kunnen zij hun kennis verbreden om:

  • adviesvragers beter op weg te zetten naar de indienmogelijkheden van EU-programma's;
  • de informatievoorziening en mogelijkheden van doorverwijzing beter te leren kennen;
  • de eigen informatie en kennis over de verschillende mogelijkheden van EU-financiering uit te bouwen;
  • aan het juiste verwachtingsmanagement te doen voor wie een aanvraag wil doen binnen een EU-programma.

Eerste sessies

We houden u zeker op de hoogte van de vervolgsessies.

Foto: Markus Spiske via Unsplash

Jacqueline van Leeuwen