Behoudsmedewerker en arthandler: competenties in kaart

Inpakken schilderij

Welke kennis en kunde heeft de beoefenaar van een bepaald beroep nodig? Sinds enkele jaren zoekt het Departement Onderwijs het antwoord door  competentieprofielen op te maken. Deze beroepskwalificaties brengen de cruciale taken van een bepaald beroep in kaart en analyseren de autonomie en verantwoordelijkheden van de uitvoerders. Op basis daarvan lijst het departement, samen met vertegenwoordigers van de betrokken sector, de benodigde kennis en de kunde op.

Deze beroepskwalificaties zijn belangrijk omdat ze de brug vormen naar nieuwe opleidingen in het (hoger)onderwijs. Bovendien kan de sector hen gebruiken als inspiratiebron voor het opstellen van vacatures of om na te denken over vorming van nieuwe medewerkers. FARO investeert daarom in het opstellen van deze profielen en ondersteunt de sector hierbij.

Onlangs werden er twee nieuwe beroepskwalificaties gelanceerd:

Al in de collectie

De voorbije jaren kwamen er ook beroepskwalificaties tot stand voor de volgende erfgoedgerelateerde beroepen:

Nog in de pijplijn

De komende maanden werkt FARO samen met de sector aan het opstellen van beroepskwalificaties voor:

  • Conservator-restaurator
  • Preventieve conservator
  • Depotbeheerder
  • Registrator

Meer info over de procedure voor het opstellen van deze beroepskwalificaties vindt u hier.

Copyright foto: MAS Antwerpen.

Jacqueline van Leeuwen