Verdwalen in Yorkshire Sculpture Park | Studietrip

Geen overweldigender begin van onze studietrip denkbaar dan deze tocht doorheen Yorkshire Sculpture Park (YSP). Het is een indrukwekkend domein, waar kunst, natuur en ‘wildlife’ een organisch geheel vormen. We worden er enorm gastvrij en attent ontvangen. Een flink deel van het team staat bovendien volledig te onzer beschikking: om uitleg te geven, vragen te beantwoorden en ons doorheen het park te leiden.

Hier leest u hoe onze deelnemers de ontmoeting met YSP en het team ervoeren. Aan het woord zijn Tinne Langens (verantwoordelijke publiekswerking Fotomuseum Antwerpen), Lies Ledure (publiekswerking MSK Gent) en Julie Conradi (stafmedewerker onderzoek domein Bokrijk).

Veilig toevluchtsoord

Tinne Langens: “Yorkshire Sculpture Park (YSP) ligt op een 18e-eeuws landgoed van maar liefst 200 hectare groot. Het museum viert dit jaar zijn 40e verjaardag. Al van bij zijn ontstaan wil het YSP hedendaagse (beeldhouw)kunst toegankelijk maken voor een publiek dat zelden of nooit in aanraking komt met kunst.

Enkele medewerkers van het learning team verwelkomen ons in het Learning Center. Met koffie en gebakjes maken we kennis met enkele projecten van het museum en wisselen we onze ervaringen rond inclusiviteit en communitywerking uit. Het YSP focust op scholen, families en het verhogen van de levenskwaliteit (wellbeing) binnen de lokale gemeenschap. Hierbij functioneert het museum als veilig toevluchtsoord voor kinderen met psychische of emotionele moeilijkheden, zoals een problematische thuissituatie, mentale problemen of autisme.

Emma Spencer maakt ons wegwijs in het programma voor de allerkleinsten. Dit aanbod kwam tot stand in samenwerking met zes lokale crèches. De workshops zijn verspreid over vier weken, vinden altijd plaats in het park en focussen op ouders en jonge kinderen die deel uitmaken van het ‘Troubled Families’-programma van de Britse overheid. De workshops helpen ouders in de opvoeding van hun kinderen vanuit dialoog en cocreatie, zonder het expliciet zo te benoemen. 

Kathryn Welford (formal learning coordinator) licht de samenwerking van YSP toe met een concentratieschool in Yorkshire. 98% van de leerlingen is moslim, woont in economisch achtergestelde wijken en heeft weinig tot geen voeling met cultuurbeleving in het Verenigd Koninkrijk. YSP wil de creatieve ontwikkeling, nieuwsgierigheid en verbeelding van de kinderen aanwakkeren. Het aanbod omvat zowel een bezoek aan de scholen, als een workshop in het museum en een avondprogramma in de school waarbij de ouders ook betrokken zijn. Nu de subsidie voor het driejarige project wegvalt, zoekt het YSP naar manieren om de samenwerking met de school en de ouders op lange termijn te garanderen. Dit vormt voor hen de uitdaging voor de komende jaren. 

Tot slot mochten we kennismaken met Damon Waldock, curator van het YSP met duidelijk een groot hart en veel oog voor het publiek. In tentoonstellingen zoals Amp Art:Refuge/e en installaties van Sophie Ernst of Nishat Awan toont het museum de cross-overs die het maakt over alle afdelingen heen (educatie, collectie, expo ...) om projecten neer te zetten die vanuit het publiek gedacht worden en niet vanuit de organisatie. In de workshops die volgen op deze inspirerende introductie krijgen we de mogelijkheid om ons te verdiepen in het aanbod voor baby's en peuters of het programma rond buurtwerking, inclusiviteit en diversiteit.”

Lees hier meer over de diverse programma's van YSP.

Contact met bezoekers

Lies Ledure: “Met 500.000 bezoekers per jaar is het Yorkshire Sculpture Park een toeristische trekpleister in de regio. De toegang is gratis, maar door een betalende parking, shop, restaurant en giften probeert het museum de nodige budgetten binnen te halen voor zijn werking. Het marketingteam van het openluchtmuseum bestaat uit vier medewerkers. Hun taak bestaat onder andere uit het opvolgen van drukwerk (folders, seizoensbrochures, plannetjes, uitnodigingen ...), het beheer van de (net vernieuwde) website, de Facebookpagina (37.000 volgers), Twitter (46.000 volgers) en Instagram (66.500 volgers). Dagelijks worden al deze pagina's geüpdatet.

Maar het contact met bezoekers in het park is minstens even belangrijk. Na iedere activiteit worden e-mailadressen verzameld. Nieuwsbrieven worden verstuurd naar maar liefst 66.000 abonnees. Daarnaast producet het marketingteam regelmatig video's (interviews met bezoekers, curatoren, teasers voor tentoonstellingen ...) en houdt het contact met partners én de lokale, nationale en internationale pers. Alle acties worden nauwkeurig geëvalueerd en geanalyseerd (feedback van bezoekers, aantal flyers, volgers op sociale media, resultaat van advertenties …).

Een belangrijke doelgroep voor YSP zijn families. Emma Spencer ontwikkelde een 'Early years’-programma voor gezinnen met jonge kinderen. Er worden tal van evenementen georganiseerd in het weekend en tijdens schoolvakanties. ‘The hidden forest' is een afgesloten deel van het park ontwikkeld voor de allerjongsten. In samenwerking met een beeldend kunstenaar werd deze ruimte ingedeeld in verschillende 'openlucht-experimenteer-stations', inhoudelijk gebaseerd op de kunstwerken in het park.

Deze 'hidden forest' wordt gebruikt als halte tijdens een bezoek aan het park in het 'Little explorers’-programma.

Emma Spencer sluit af met enkele concrete tips:

  • Het bezoekersreglement werd herschreven op een positieve manier. Families krijgen een speels vormgegeven folder met daarop de do's-and-don'ts in het park (zeer weldra ook beschikbaar/downloadbaar via de website).
  • In het park staan zwarte krijtborden met handgeschreven info voor families. Deze info wordt meteen opgepikt (want andere gedrukte info zou verdwijnen in het geheel van alle andere affiches en communicatie).
  • Facebook is het belangrijkste kanaal om families te bereiken.
  • De publiekswerkers gaan vaak zelf op pad en spreken de families persoonlijk aan. Deze ontmoetingen zijn belangrijk én nuttig, en is bovenal de beste manier om families te vertellen over alles wat je aanbiedt voor hen.”

Verbeeldingskracht en geletterdheid

Julie Conradi: “Als organisatie te midden van een superdiverse samenleving waarbij sociale problemen zoals vroege schoolverlaters en taalachterstand aan de orde van de dag zijn, vindt YSP het zijn taak om een veilige omgeving voor iedereen te creëren. Een van de thema’s waar zij zich daarom mee bezighouden, is de participatie van achtergestelde sociale en culturele groepen door middel van educatieve programma’s en sociaal-cultureel relevante tentoonstellingen.

In 2015 startte het YSP in samenwerking met een lokale school (waarvan 99% van de leerlingen deel uitmaken van de moslimgemeenschap) een educatieprogramma waarbij er werd gekeken naar de noden van die gemeenschap. In samenspraak met de docenten kwam de focus te liggen op het versterken van verbeeldingskracht en geletterdheid bij kinderen. Dit werd gedaan door middel van ‘learning through doing’: educatoren gebruikten bij dit project de kunstobjecten en het landschap om bepaalde activiteiten te doen zoals textiel weven (samenwerking) en het volgen van vormen (expressie in lichaamstaal). De leerlingen kregen dan de opdracht om hun ervaringen op te schrijven. Door het vergelijken van die schrijfopdrachten, kwam het YSP tot de conclusie dat dit project kinderen écht kan helpen bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Niet onbelangrijk waren ook de positieve (psychologische) effecten zoals een verhoogd zelfvertrouwen bij de kinderen. Een hoopgevende maar toevallige bijkomstigheid was bovendien de toenemende interesse van de ouders van de leerlingen. Niet alleen wilden zij graag meedoen aan de museumactiviteiten, ook toonden zij meer interesse in de schoolontwikkeling van hun kind.”

Foto's:

  • Anthony Caro: Promenade, Yorkshire Sculpture Park. Wikimedia Commons, Daniel Milner, CC BY 2.0
  • Henry Moore, Yorkshire Sculpture Park, Wikimedia Commons, Nigel Homer, CC BY-SA 2.0
  • De groep op wandel in Yorkshire Sculpture Park

Meer informatie over de studietrip naar het Verenigd Koninkrijk vindt u op deze pagina, waar u meteen ook een overzicht vindt van alle blogberichten in het kader van de reis.

Hildegarde Van Genechten