Participatie in coronatijden: verslag van de livesessie

Lucia Macedo via Unsplash

De coronatijd brengt vele uitdagingen mee voor het cultureel-erfgoedveld, en niet in het minst op het vlak van participatie en cocreatie. Want participatie realiseren we bij uitstek door mensen te zien en te spreken. Ontmoeting is daarbij zó cruciaal. Maar hoe doen we dat vandaag? Is het wel realistisch om plannen te maken en uit te voeren? Om participatieve trajecten op te starten? 

Zijn er digitale alternatieven? Ja! Zo blijkt uit het relaas van vijf collega's uit het erfgoedveld, tijdens de livesessie Participatie in coronatijden op 16 maart 2021:

  • Museum Schone Kunsten Gent focuste in deze sessie op hun ervaringen met de jongerenwerking Schoonvolk!;
  • Histories zoomde in op het werken met vrijwilligers;
  • Museum M Leuven vertelde over het recente cocreatietraject in functie van een nieuwe zaalopstelling;
  • Red Star Line Museum belichtte onder meer hun participatief waarderingstraject;
  • Erfgoedacademie Nederland deelde de ervaringen met participatie, opgedaan tijdens het voorbije (corona)jaar in Nederland.

U kunt het verslag van de livesessie nu nalezen via de coronapagina van FARO.

Logo Erfgoedwijzer

Tijdens deze sessie stelde FARO ook het nieuwe Erfgoedwijzer-dossier 'Participatie voor en achter de schermen' voor. Dit dossier biedt basisinformatie aan al wie participatie en cocreatie wil integreren in de werking.  

Wie begaan is met het thema participatie en cocreatie mag zeker de internationale ICOM CECA-conferentie niet uit het oog verliezen. Deze conferentie vindt plaats van 25 tot 29 oktober 2021, deels digitaal en deels in Museum M Leuven. Tot en met 24 april kunt u ook nog zelf een voorstel indienen voor een toelichting of lezing. Niet twijfelen, gewoon doen! Alle informatie vindt u hier

Foto: Lucia Macedo via Unsplash

Hildegarde Van Genechten