(Museum)gidsenopleiding (2)

Op 30 april 2008 vond er in de gebouwen van FARO een denkdag plaats over de gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen, en meer specifiek, over de specialisatie module museumgids. Deze module kan in de toekomst door regionale opleidingscentra worden ingericht. Het doel van deze bijeenkomst was dan ook om enerzijds het museumveld te informeren over de opleiding, en anderzijds om de invulling van de module samen mee richting te geven. Katrien Van Ginderachter van Toerisme Vlaanderen lichtte die dag de stand van zaken van deze opleiding toe. Janien Prummel begeleidde de uitwisseling van ideeën tussen de deelnemers. In het verslag van deze denkdag vindt u de bevindingen terug van een aantal gespreksrondes in kleine groepen.

Momenteel wordt er verder gewerkt aan de conceptualisering van de module (in opdracht van het agentschap Kunsten & Erfgoed) waarbij de geopperde voorstellen voortdurend en blijvend zullen worden afgetoetst bij de museumsector zelf. FARO houdt u van ontwikkelingen ter zake op de hoogte.
Hildegarde Van Genechten