Lokale (stads)musea en hun participatieve werking: opstart traject

Eind maart start een collegagroep van 'kleine' musea op om samen te reflecteren over hun participatieve visie en werking. In een traject van vier bijeenkomsten gespreid over 2017 bekijken de deelnemende musea hun rol en mogelijkheden binnen het lokale netwerk en gaan ze samen op verkenning hoe hun participatieve werking structureel kan worden verankerd in de organisatie. In de collegagroep kunnen de musea hun praktijken beschrijven, ideeën delen, én elkaar heel wat feedback geven en een critical friend zijn voor elkaar. 

Deze collegagroep is een organisatie van FARO, ICOM Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, Musea en Erfgoed Mechelen, Musea Lier, en erfgoedcel Kempens Karakter.

Voor meer informatie kunt u terecht bij FARO-medewerkers olga.vanoost@faro.be en hildegarde.vangenechten@faro.be.

Hildegarde Van Genechten