Vlaamse Regering keurt subsidiedossier goed voor Erfgoedcel Brussel

De Brusselse skyline. Michel wal via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0​​​​​​​

Goed nieuws voor Erfgoedcel Brussel: de Vlaamse Regering besliste op 9 juli om de werkingssubsidies voor de periode 2021-2025 te continueren en te verhogen.

Met 27

In totaal zijn er 27 erfgoedcellen. Erfgoedcel Brussel is verbonden aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die opereert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze erfgoedcel diende op 15 januari 2021 haar subsidieaanvraag in. Hiermee volgt Erfgoedcel Brussel een andere timing dan de overige 26 erfgoedcellen in Vlaanderen. Die hebben vorig jaar hun subsidieaanvraag ingediend. In oktober 2020 besliste de Vlaamse Regering over deze dossiers.

Erfgoedcel Brussel?

“Brussel is een gelaagde stad met veel culturen, talen, wijken en gemeenschappen. Het erfgoedbeleid zet in op de verbindende kracht van het diverse erfgoed als motor voor interculturele en intersectorale kruisbestuivingen”, zo begint de missie van Erfgoedcel Brussel. Om deze missie te realiseren, wil de erfgoedcel meer mensen laten kennismaken met het diverse cultureel erfgoed en hen sterker laten participeren aan dit erfgoed. Verder wil ze de erfgoedzorg versterken, zowel bij de professionele organisaties als bij de verenigingen. Daarnaast blijven informeren, kennis uitwisselen en samenwerken een rode draad in de werking.

De Vlaamse Regering besliste op 9 juli om een jaarlijkse werkingssubsidie van 495.000 euro toe te kennen, een budgetverhoging van zo’n tien procent. “Met deze beslissing wordt verder ingezet op de inhaalbeweging rond cultureel erfgoed door een verhoging van 44.000 euro ten opzichte van de subsidie in 2020”, aldus de berichtgeving van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Meer weten?

Bronnen: DCJM en Erfgoedcel Brussel

Foto: De Brusselse skyline. Michel wal via Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0

Gregory Vercauteren