Van verschillende velden naar één sector (en verder)?

Vlaams Parlement (bron: Wikimedia Commons)

De oude Grieken wisten het al: “panta rhei”, alles verandert. Ook het cultureel-erfgoedbeleid evolueert razendsnel. Sinds 2000 zien we dat vrijwel om de vier jaar (2004, 2008, 2012, 2017) het Cultureel-erfgoeddecreet wordt aangepast of vernieuwd. In de verkennerscursus gaan we er dieper op in:

   Hoe is deze opeenvolging van decreten te verklaren?

  • Nieuwe visies op erfgoed
   Dit zag u bijvoorbeeld in de jaren 2000. Onder impuls van het erfgoedbrede denken, werden de aparte regelgevingen rond musea, archieven, erfgoedcellen … samengevoegd in het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008.
  • Bestuurlijke veranderingen
   In dit complexe land zijn de relaties tussen het federale, Vlaamse, provinciale en lokale niveau vrijwel voortdurend aan het verschuiven. Dit heeft zeker het laatste decennium een impact gehad op het erfgoedbeleid dat deze overheidsniveaus voeren. Het decreet van 2012 is er gekomen als gevolg van de zogenaamde planlastendiscussie. Dit decreet moest al weer worden aangepast toen in 2014 duidelijk werd dat de provincies hun persoonsgebonden bevoegdheden zouden verliezen. Dit vormde de concrete aanleiding tot het Cultureelerfgoeddecreet van 2017.
  • Maatschappelijke veranderingen
   De samenleving verandert. Logischerwijze heeft dit een impact op het erfgoedbeleid en -discours. In 2017 bijvoorbeeld werd ‘participatie’ ingeschreven als nieuwe functie in het Cultureelerfgoeddecreet. Het erfgoedbeleid volgde hierbij een maatschappelijke tendens waarbij burgers meer inspraak krijgen op tal van maatschappelijke domeinen

  De snelle opeenvolging van decreten is trouwens niet uniek voor de cultureel-erfgoedsector. De samenleving verandert zodanig snel dat in tal van sectoren de regelgeving sterk evolueert.

  Meer weten over het huidige beleidskader?

  De belangrijkste beleidstekst voor de cultureel-erfgoedsector is het Cultureelerfgoeddecreet (2017), met bijhorend uitvoeringsbesluit. Neem er zeker ook de memorie van toelichting bij. Daar leest u alles over de ontstaansgeschiedenis en finaliteit van het decreet. Deze documenten vindt u terug op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

  Voor wie er niet genoeg van kan krijgen, zijn er de verslagen van de discussies in het Vlaams Parlement. Deze discussies geven een goed inzicht in de diverse meningen over het decreet, van zowel de Vlaamse politieke partijen als de cultureel-erfgoedactoren zelf.

  Meer weten over de structuur van de cultureel-erfgoedsector?

  • Elders op onze website stellen we diverse types van erfgoedorganisaties aan u voor.
  • Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media staan alle organisaties opgelijst die werkingssubsidies ontvangen op basis van het Cultureelerfgoeddecreet.
  • Benieuwd naar welke organisaties er in uw buurt actief zijn? Kijk dan zeker naar de Erfgoedkaart van FARO. Naast de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde organisaties, vindt u er ook alle lokale musea, archieven, verenigingen …

  Op de hoogte blijven van Vlaamse beleidsontwikkelingen?

  Abonneer u op volgende nieuwsbrieven om de vinger aan de pols te houden:

  • Departement Cultuur, Jeugd en Media attendeert u op komende indiendata voor subsidies, belangrijkste beleidsontwikkelingen en parlementaire vragen.
  • SARC (Strategische Adviesraad Cultuur) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het brede cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid. De nieuwsbrief vermeldt alle uitgebrachte en geplande adviezen van deze raad.
  • Vlaams Parlement – Commissie Cultuur: geeft u een wekelijks overzicht van wat er op de agenda staat van de Commissie Cultuur in het Parlement.

  Deze blog maakt deel uit van het e-dossier 'Verkenner | Groeien in uw nieuwe erfgoedjob', dat u hier in zijn geheel kan raadplegen.

  Foto: Vlaams Parlement. Spotter2 via Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0

  Gregory Vercauteren