Turen in de toekomst. Inspiratie voor een trendanalyse

Foto: CC0

Anno 2019 zijn kunststeden, de VGC en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden volop bezig met de opmaak van een subsidieaanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant. Een tijds- en arbeidsintensief traject, maar ook hét moment om grondig na te denken over het verleden en de toekomst van uw organisatie. Een onmisbaar onderdeel van ieder beleidsplanningstraject is de omgevingsanalyse, met daarin inbegrepen een denkoefening aangaande externe trends. Geen evidente klus. Met deze brochure wil FARO u inhoudelijke én methodologische inspiratie aanreiken om van deze trendoefening een succes te maken.

Opnieuw een trendrapport?

Dit is een herwerkte versie van een rapport dat FARO in 2017 publiceerde. Op een termijn van amper twee jaar ziet de samenleving er toch een stukje anders uit. Discussies over dekolonisatie en over identiteitspolitiek woeden nu volop in Vlaanderen en beïnvloeden onze visies op erfgoed. De impact van bestaande tendensen zoals de vermaatschappelijking van de zorg laat zich al beter inschatten. En de voorbije jaren is er veel gezegd en geschreven over participatie. Zodoende hebben we een beter zicht op wat dit kan betekenen voor het erfgoedwerk.

Collegagroep

Op 7 februari organiseerden we een collegagroep voor wie een subsidieaanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereidt. Met de deelnemers bogen we ons toen over de belangrijkste tendensen en hun impact op een regionale erfgoedwerking. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u per mail opvragen.

Meer lezen?

In 2018 publiceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een trendrapport, dat u hier kunt downloaden.

Begin dit jaar publiceerde de VVSG haar memorandum met het oog op de komende Vlaamse en federale verkiezingen. Dit memorandum moet natuurlijk als zodanig worden gelezen, maar de tekst benoemt ook de belangrijkste trends die leven bij de lokale besturen. Dit document kunt u hier raadplegen.

Foto: CC0

Gregory Vercauteren