Plannen voor een cultureel-erfgoedconvenant of IOED? Presentaties van de infosessies

CC0

In 2020 kunnen lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen voor een cultureel-erfgoedconvenant, een IOED of een erkenning als onroerend-erfgoedgemeente. Met het oog op deze aanvragen, vonden er in februari 2019 infosessies plaats.

Met het Cultureelerfgoeddecreet van 2017 is het decretale kader voor de cultureel-erfgoedconvenants veranderd. Zo stelt het decreet dat u bij het afsluiten van een cultureel-erfgoedconvenant een “dienstverlenende rol op regionaal niveau” opneemt. Voor het onroerend erfgoed kunnen lokale besturen zich laten erkennen als ‘onroerend-erfgoedgemeenten’. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen zich dan weer laten erkennen en subsidiëren als Intergemeentelijke Onroerend-Erfgoeddienst.

Tijdens de infosessies maakten we u wegwijs in deze erkennings- en ondersteuningsinstrumenten. We situeerden de context en lichtten de belangrijkste principes en stappen toe. Lokale ervaringsdeskundigen gaven inspirerende praktijkvoorbeelden. Het initiatief ging uit van het agentschap Onroerend Erfgoed en het departement Cultuur, Jeugd en Media, samen met FARO.

De presentaties kunt u hier herbekijken. Voor wie een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereidt: lees zeker de brochure van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Daarin staan de belangrijkste principes nog eens helder uitgelicht. Bij de opmaak van uw aanvraagdossier kunt u ook rekenen op de nodige ondersteuning vanuit FARO. Het overzicht van ons ondersteuningsaanbod vindt u hier.

Gregory Vercauteren