Planlastenvermindering in de cultureel-erfgoedsector en daarbuiten

Meer beleidsvrijheid, minder planlasten

U hebt het ongetwijfeld al gelezen in een vorige FARO-nieuwbrief: de voorbije maanden is er in de cultureel-erfgoedsector heel wat te doen geweest rond planlastenvermindering. Als gevolg hiervan is er zelfs een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet gestemd. De voornaamste verandering is dat de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2014 geen cultureel-erfgoedconvenants meer zal afsluiten met vijf kunststeden (Antwerpen, Gent, Mechelen, Brugge en Leuven). Deze steden moeten ook geen apart cultureel-erfgoedbeleidsplan meer opmaken om Vlaamse subsidies te krijgen. In plaats zal de Vlaamse Regering een aantal beleidsprioriteiten formuleren, waarop de vijf kunststeden kunnen intekenen via hun meerjarenplan.
 
De planlastenvermindering beperkt zich niet tot de cultureel-erfgoedsector. De voorbije maanden heeft de Vlaamse Regering voor liefst tien sectoren beleidsprioriteiten geformuleerd: lokaal cultuurbeleid, sport, sociale economie, jeugd, stedenbeleid … Ook hier is het de bedoeling dat de steden en gemeenten geen apart beleidsplan meer moeten opmaken om Vlaamse subsidies te krijgen. In plaats kunnen zij via hun meerjarenplan intekenen op een aantal beleidsprioriteiten die de Vlaamse overheid vantevoren bekendmaakt.
 
Op 26 oktober heeft de Vlaamse overheid een overzicht gepubliceerd van alle beleidsprioriteiten voor de verschillende sectoren. De vier beleidsprioriteiten voor cultureel erfgoed waren al langer bekend: vrijwilligerswerk, religieus cultureel erfgoed, culturele archiefwerking en digitaal erfgoed. Toch is de bundel van de Vlaamse overheid nog interessant voor onze sector omdat ze bijkomende duiding geeft bij wat de vier beleidsprioriteiten precies kunnen inhouden. Bovendien is het verhelderend om vast te stellen hoe (verschillend) de prioriteiten in de diverse sectoren zijn geformuleerd.
 
Naar aanleiding van deze bundel organiseerde de Vlaamse overheid op 5 november een studiedag waar de betrokken agentschappen en departementen de prioriteiten voorstelden voor hun respectieve sectoren. Ook het agentschap Kunsten en Erfgoed lichtte toe hoe de vijf kunststeden met de beleidsprioriteiten voor cultureel erfgoed aan de slag kunnen gaan.

Wil u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond dit thema? Raadpleeg dan www.bestuurszaken.be. U vindt er een gebundeld overzicht van alle informatie en veelgestelde vragen rond planlastenvermindering en de beleidsprioriteiten.
 

Gregory Vercauteren