Ook voor erfgoedvzw's: e-griffie.be

e-griffie

U heeft het wellicht al opgevangen via de media: aanschuiven bij de griffie om een oprichtingsakte voor een nieuwe vzw neer te leggen is niet meer nodig. Voortaan kan dit ook via www.e-griffie.be. Ook voor  wie een erfgoedvereniging wil oprichten is dit uiteraard interessant nieuws.

De webapplicatie e-griffie.be werd ontwikkeld door de FOD Justitie en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. De bestaande procedure wordt door veel mensen als te omslachtig beschouwd. De nieuwe online toepassing wil hieraan tegemoetkomen. Minister van Justitie Turtelboom spreekt van een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging: "De tussenkomst van de griffier is niet meer nodig en de burgers moeten geen rekening meer houden met de openingsuren van de rechtbanken." Kortom: een werklastvermindering voor de overheid, voor de burger een snellere afhandeling van het dossier en minder verplaatsingskosten.

Om de procedure op te starten, hebt u een elektronische identiteitskaart, eID-lezer en elektronische betaalkaart nodig. Verder dient u de nodige informatie over de bestuurders te verzamelen, alsook de oprichtingsakte en de statuten. Na elektronische betaling wordt de vzw opgericht in de kruispuntbank van ondernemingen. Enkele dagen later wordt dan de oprichting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Voorlopig blijft de 'papieren' procedure nog bestaan. In een latere fase wordt ook dossierbeheer mogelijk (naamswijzigingen, zetelverplaatsingen en wijzigingen van mandaten). In 2013 kunt u ook online de statuten wijzigen.

Website E-griffie

Gregory Vercauteren